Tre gånger på lika många år. Så få gånger har svenska myndigheter kontaktat Twitter för att få reda på mer om ett konto i mikrobloggsnätverket, enligt företagets öppenhetsrapporter.

Twitter har å sin sida gjort det lättare att rapportera tweets som bryter mot nätverkets regler, men när det gäller brott mot svensk lag så sker alltså väldigt få påstötningar från polis eller åklagare. I stället läggs 96 procent av anmälda hot och kränkningar på nätet ner, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet.

I samtliga fall som Twitter berättar om rör det sig om att svenska myndigheter vill veta mer om vem som har tillgång till ett konto. Den sortens förfrågningar ägde rum två gånger under andra halvåret 2014 och en gång år 2012. Men vid inget av tillfällena delade Twitter med sig av någon information. Men även om Sverige ligger lågt så ökar påstötningarna över hela brädet.

"Vi såg en total ökning på 40 procent i myndighetsförfrågningar om Twitteranvändares kontoinformation sedan vår senaste rapport", skriver Jeremy Kessel, jurist på Twitter.

We saw an overall increase of 40 percent in government requests for Twitter user account information since our last report.

USA står för nästan hälften och får åtta gånger av tio ut vad de vill ha. Turkiet har seglat upp till andra plats på öppenhetslistan, med hundratals påstötningar mot Twitter. Det sistnämnda landet har flera gånger försökt inskränka medborgarnas tillgång till sociala medier.

"Förfrågningarna från Turkiet ökade med över 150 procent. (...) Vi gav inte ut någon information som svar på de förfrågningarna", skriver Twitters Jeremy Kessel.