IDG.se har i ett flertal artiklar berättat om en 54-årig direktör i logistikbranschen som installerade Google Talk på sin jobbdator, ett program för direktmeddelanden. I samband med ett åtal om brott mot upphovsrättslagen lyfte kammaråklagare Henrik Rasmusson även fram installationen av Google Talk.

54-åringen hade inte rätt att installera program på sin jobbdator, och eftersom programmet, enligt åklagaren, var avsett för "automatiserad behandling" så åtalades mannen för dataintrång.

Men hovrätten höll inte med. I slutet på november förra året slog de fast att installationen av Google Talk för all del skedde olovligt, 54-åringen fick inte installera programmet för sin arbetsgivare. Men, skriver hovrätten, “om begreppet "register" ges en vid tolkning skulle följaktligen alla programinstallationer som sker olovligen vara kriminaliserade”:

Och nu finns det svart på vitt att svensk praxis faktiskt ser ut just så. För riksåklagaren Anders Perklev har satt ner foten: alla programinstallationer som sker olovligen är kriminella.

Anders Perklev, riksåklagare
Anders Perklev, riksåklagare. Foto: Thomas Carlgren.

En expert på Åklagarmyndigheten granskade nämligen saken och kom fram till att det redan finns en praxis, och att Högsta domstolen därmed inte behöver pröva saken. Hovrätten som friade mannen hade helt enkelt gjort fel.

"Innebörden av nu aktuell dom skulle kunna bli att det kan anses straffritt att föra in till exempel ett spionprogram eller en så kallad trojan i en dator vilket är mycket olyckligt", skriver överåklagare Thomas Häggström i sin bedömning av ärendet.

Och för några dagar sen kom alltså beskedet från riksåklagaren Anders Perklev. Han delar expertens bedömning.

Kruxet med just det här fallet var att det inte gällde så kallad malware, utan ett vanligt program. Men avsikten spelar alltså ingen roll. Det innebär att alla vi som någon gång installerat ett program på jobbdatorn utan arbetsgivarens tillstånd är kriminella – oavsett om det är Google Talk, Spotify, en Twitter-app eller något annat.

Brukar du fråga chefen innan du installerar ett program?
Det är inte längre tillåtet att rösta.