Drönare

Lagtolkningen innebär i praktiken att det kan bli juridiskt närmast omöjligt att flyga med kameradrönare på allmän plats.

I förra månaden nobbade Länsstyrelsen i Skåne en ansökan om att få filma på allmän plats med kameradrönare. I dag följer Länsstyrelsen i Östergötland efter med ett likartat avslagsbeslut mot kameradrönare.

Båda länstyrelserna har kommit till slutsatsen att kameradrönare som flyger på allmän plats ska likställas med med fjärrstyrda övervakningskameror som kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.

I princip är det bara övervakningskameror som används för att förebygga brott och olyckor som får sådana tillstånd av länsstyrelsen. För vanliga kameradrönare som flyger på allmän plats är chansen att få ett kameraövervakningstillstånd i det närmaste noll.

Det spelar ingen roll om drönaren flyger över exempelvis ett öde fjälllandskap där inte enda människa syns till. Enligt kameraövervakningslagen räcker det att allmänheten har ”tillträde”till platsen för att det ska krävas tillstånd.

De båda länsstyrelsernas kameradrönarbeslut ansluter sig till en analys av det juridska läget för kameradrönare som Datainspektionen gjorde i december. I analysen slog Datainspektionen fast att kameradrönare måste likställas med tillståndspliktiga övervakningskameror eftersom de fjärrstyrs en av drönarförare på marken.

Samtidigt slog Datainspektionen fast att det är först när domstolarna prövat drönarfrågan som man säkert vet vilken lagtolkning som i slutändan kommer att gälla.

Även EU-kommissionen har väckt frågan om det krävs nya specialbestämmelser för att reglera kameradrönare. Ett lagförslag väntas i vår.

Fakta

Kameraövervakningslagen började gälla såsent som förra året. Även fast lagen nämner drönare, såär den riktigt stora ökningen av antalet kameradrönare av färskare datum.
Lagen syftar främst till att reglera användningen av fjärrstyrda övervakningskameror påallmän plats.
Eftersom även kameran påen drönare är fjärrstyrd anser Datainspektionen att ocksåkameradrönare kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.