internet

Tillsammans med teknikchefer från världens ledande tillverkare av mobilinfrastrutur har EU:s nya kommissionär för digital ekonomi och samhälle, Günther Oettinger, nu presenterat en vision för framtidens 5g-nät.

Inom organisationen med det mindre smidiga namnet 5G Public-Private Partnership samarbetar EU och industrin kring utvecklingen av framtidens mobilnät.

EU bidrar främst med pengar genom sitt ramprogram Horizon 2020 som ska gå till forskning och utveckling av teknik som kan bli Europas bidrag till en framtida standard för femte generationens mobilnät. Industrin å sin sida får stå för de tekniska visionerna.

Läs mer: 5g: Drömmen om en gyllene generation

– Vår ambition är att få till globala standarder med europeiska inslag, sa Günther Oettinger i sitt anförande på Mobile World Congress.

Efter 18 månader av diskussioner har medlemmarna i 5GPPP, som organisationens namn förkortats, nu enats om en gemensam vision att gå vidare med. Nu återstår att övertyga resten av världen om att följa med och staka ut vägen framåt.

Eftersom de företag som ingår i 5GPP representerar en stor del av branschen kanske det kan gå fortare. Kommissionen hoppas att det arbetet ska vara klart i slutet av året så att en tidplan för utvecklingen och standardiseringsarbetet ska kunna snickras ihop.

– Jag är optimistisk om att vi ska slippa ett standardkrig, sa Günther Oettinger.

En viktig del av visionen handlar om att se till att de nya 5g-näten får tillräckligt med radiospektrum världen över för att kunna leverera rejält med datakapacitet. 5GPPP trycker också på att det är viktigt att 5g inte bara är en gradvis utveckling från dagens nät utan att framtidens nät ska vara markant mycket bättre när det gäller kapacitet, datahastigheter och svarstider.

Läs mer: Nytt fartrekord för 5g

I visionen talas det om att näten ska ha topphastigheter som är 100 gånger högre än dagens och kapacitet som är 1 000 gånger högre när det gäller datavolym som kan hanteras inom ett område och även när det gäller antalet uppkopplade apparater inom ett område.

Totalt ska näten klara 20 miljarder mänskliga abonnenter och över en trillion internet of things-prylar. Dessutom ska mobilnäten fungera för markbundna fordon i hastigheter över 500 kilometer i timman och kunna användas för att positionsbestämma en terminal med en meters noggranhet.

5g ska också hjälpa Europas innevånare att bättre kunna skydda sitt privatliv och sin integritet genom att funktioner för säkerhet byggs in i näten.
Mycket utveckling och standardiseringsarbete ligger framför branschen fram till 2020 när EU hoppas att de första 5g-näten ska vara i drift.


CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se