Livebevakning 12:00 - Ericsson håller presskonferens

Ericsson

Det handlar om strukturella förändringar inom FoU och produktion, samt generella effektiviseringar inom försäljning och adminstration.
Varslen påverkar 2 200 tjänster i Sverige. Neddragningarna berör Stockholm, Katrineholm, Borås, Kumla, Göteborg, Linköping and Karlskrona.
Verksamheten i Katrineholm läggs ner helt.

Ericsson kommer samtidigt att dra ner på användingen av externa konsulter - och minskar antalet konsulter i Sverige med drygt 850.

De nya neddragningarna är en del av Ericssons tidigare aviserade besparingsprogram och enligt ett pressmeddelande innebär besparingarna att både forskningen och produktionen i Sverige kommer att struktureras om.

Läs mer: "Ericsson sparar pengar på att mobilnäten blir mjukvara"

Antalet platser som forskning och utveckling bedrivs på ska också "optimeras" enligt pressmeddelandet. När det gäller produktion ska den i större omfattning än i dag outsourcas till företag utanför Ericsson.

Företaget kommer också att dra ned inom administration och inom försäljning skriver företaget i pressmeddelandet. Målet för företaget är att totalt spara nio miljarder kronor och att besparingarna ska vara i full effekt redan om två år.

Hans Vestberg
Vd Hans Vestberg. Foto: Ericsson. 

Även globalt kommer företaget att fokusera på att effektivisera sin forskning och utveckling.

– Det finns egentligen två anledningar till det som sker i dag. Den ena är en strukturförändring inom produktion och forskning och utveckling. Den andra är effektivitetsförbättringar. Vidare har vi reducerat antalet hårdvaru- och mjukvaruplattformar under en längre tid och vi har även ändrat arbetssätt inom FoU, säger Ericssons vd Hans Vestberg till TT.

Läs mer: Sony-varslet bäddar för startup-feber i Skåne

Flest personer drabbas i Stockholm där företaget planerar att dra ned med 1 125 personer. I Katrineholm drabbas 400 personer, i Göteborg 140, i Kumla 130, i Linköping 120 och i Karlskrona 85 personer.

Näringsminister Mikael Damberg, S, har tillsatt en krisgrupp.

– Jag har tillsatt en statssekreterargrupp från fem departement för att koordinera regeringskansliets arbete i den här frågan, för att ha kontakter med lokala och regionala aktörer och för att säkerställa att det finns handlingskraft i regeringskansliet, säger Mikael Damberg till TT.

– Det som är värst den här dagen är väl Katrineholm, det är den största utmaningen. Det viktiga nu är att inte förlora den kompetens de anställda har som nu riskerar uppsägning.

Läs mer: Ericssons vd om nedskärningarna: "Ett tufft beslut"

– Det här är ett oerhört hårt slag för de som arbetar på Ericsson och som lojalt arbetat för företagets utveckling. Det är också ett hårt slag mot alla berörda orterna och framför allt Katrineholm, skriver Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande i en kommentar.

Unionen, som har 4 700 medlemmar på Ericsson, efterlyser snabba insatser:

– Beskeden från Sony Mobile och Ericsson är dråpslag för många anställda, deras familjer och för hela orter i Sverige. Samtidigt är it- och telekombranschen i Sverige inte en bransch i kris. Snarare tvärtom. I många fall är det en bransch som expanderar och har ett stort behov av att anställa. Med rätt insatser från de nuvarande arbetsgivarna och från samhället i övrigt kommer de personer som nu varslas bli ett viktigt tillskott i andra företag i branschen. Nu gäller det att dessa insatser verkligen sätts in, det är viktigt för de enskilt drabbade, för den svenska it- och telekombranschen och för det svenska näringslivet som helhet, säger förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar.