Jonas Ryberg
Jonas Ryberg.

Att arbeta på Huawei i dag är som att jobba på Ericsson under slutet av det glada 1990-talet. Ungefär så beskriver en av Huaweis svenska utvecklare hur det är att arbeta hos Ericssons värsta konkurrent när det gäller att leverera mobilnät.

På Huawei verkar det inte finnas gränser för vilka satsningar man gör. Samtidigt drar Ericsson ner på antalet anställda i Sverige i vad som beskrivs som som effektiviseringar och flödesförbättringar. Under de senaste tio åren har vi vant oss vid neddragningar från telekomjätten. Det som är annorlunda den här gången är att det så tydligt talas om att den svenska delen av forskningen och utvecklingen drabbas hårt.

Läs mer: Ericsson varslar 2200 anställda i Sverige

Konkurrensen från den kinesiska jätten och följande prispress är givetvis en anledning till att Ericsson nu tvingas till effektiviseringar. Men viktigare är att fokusera på att företaget har möjlighet att effektivisera men fortfarande leverera det som kunden efterfrågar. Nu när också de avancerade mobilnäten mest blir mjukvara som kan flyta runt på virtualiserade servrar i nätet.

Från att ha haft en stor portfölj av specialiserade produkter så kan Ericsson nu samla allt mer av de kunden behöver på en och samma plattform. Ny nätverksteknik handlar allt mer om mjukvaruuppdateringar och mindre om hårdvara.

Enligt vd Hans Vestberg är strävan att frikoppla mjukvaran och hårdvaran från varandra än mer. Det kräver såklart ny kompetens och på dagens presskonferens är han noga med att påpeka att Ericsson i själva verket ökat antalet anställda med 4 000 under det senaste året sett över hela världen.

19 000 personer har anställts samtidigt som 15 000 fått gå när företaget strömlinjeformar produktionen och behöver mindre kompetens inom hårdvara och tillverkning och mer inom mjukvara och molnteknik.

Ytterligare steg i den riktningen planeras tydligt med nedläggningen av fabriken i Katrineholm som jobbat med hårdvara för att understödja satsningen på molntjänster. I framtiden ska den tekniken göras av en partner och Ericsson kan fokusera ytterligare på mjukvara.

Läs mer: Ericssons vd om nedskärningarna: "Ett tufft beslut"

Den väg som företagets vd Hans Vestberg stakat ut när det gäller vilka områden som Ericsson ska satsa på verkar ligga fast. Företaget ska fortsätta att satsa på att leverera nät och basstationer för mobiltelefoni samtidigt som de expanderar verksamheten till nya områden som teknik för tv, media och det lite med diffusa området industri och samhälle.

Tydligt är också att företaget inte längre ser sig som ett utpräglat telekomföretag utan som ett it-företag.


CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se