Nu verkar det som att vi kommer att vara tvungna att betala extra för vår mobilkonsumtion även i fortsättningen när vi reser inom EU. Avskaffandet av roamingavgifter inom EU var en av tidigare it-kommissionären Neelie Kroes hjärtefrågor och en viktig del av hennes stora telekompaket som skulle skapa en gemensam telekommarknad inom EU. Planen var att avgifterna skulle försvinna redan i år.

EU-flagga + smartphone
Roamingavgifterna ser ut att bli kvar inom EU.
Men enligt förslaget till nya regler som nu ligger för EU:s ministrar att ta ställning till så ska operatörerna få en längre tid på sig för att hinna anpassa sig till en ny gemensam marknad. Som plåster på såren till EU-innevånarna så ska operatörerna i stället för fri roaming erbjuda konsumenterna en pott med data och samtal där priset ligger i linje med vad avgifterna är inom landet.

Läs mer: Tele2 sänker priset för roaming i EU

I Sverige ligger frågan hos it-minister Mehmet Kaplan (S) som tycker att roamingavgifterna inom EU är för höga idag, men som inte vill slopa dem helt.

Mehmet Kaplan
Mehmet Kaplan, it-minister.
– För att vi ska kunna prata om en gemensam marknad och fri rörlighet borde roamingpriserna ligga på samma nivå som, eller nära, priserna i hemmanätet, säger han i ett skriftligt uttalande till IDG.se.

Farhågan har varit att operatörer i länder med väl utbyggda nät och surfvana användare skulle drabbas när dessa reser till länder där näten har mindre kapacitet. För att göra roamingen billigare vill ministern att EU tittar på grossistpriserna som operatörerna betalar när de skickar trafik i andra operatörers nät.

– Annars är risken stor att svenska operatörer vältrar över kostnaderna på sina kunder och det blir dyrare mobilanvändning för oss alla, även inom Sverige. Nu har vi för första gången ett förslag som inte bara säger att vi vill sänka kostnaderna, utan även berättar hur vi ska göra det. Det är helt klart ett steg i rätt riktning, säger han.

Mehmet Kaplan tror inte att billigare roaming ligger längre bort i dag än tidigare trots att det nya förslaget inte pratar om att ta bort roamingavgifterna under 2015, men han kan inte säga när lägre roamingpriser kan vara på gång.

– Det är svårt att säga exakt hur lång tid det kan ta, men det kommer definitivt att gå fortare nu när vi fått med andra länder på en översyn av grossistpriserna. Genom att vi nu har fått till ett gemensamt avtal som syftar till att minska roamingkostnaderna och tydligt pekar ut en väg för att uppnå det har vi skapat en bra grundförutsättning för att göra det billigare att använda mobilen inom EU.

Däremot är han mer skeptisk till förslaget om en pott med lägre priser vid utlandsresa, det som i förslaget kallas “basic roaming allowance”.

– Basic roaming allowance handlar om relativt små trafikmängder för svenska användare, så för vår del är det också viktigt att priserna hålls så låga som möjligt när det gäller trafiken utöver basic roaming allowance, säger han.


CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se