staty

Wikimedia Sverige driver en sajt som heter offentligkonst.se som i grund och botten är vad den heter. En kartbaserad samling bilder på konst som finns i det offentliga rummet – där alla kan se den.

Projektet har drivits med stöd på hundratusentals kronor från Vinnova sedan 2012, och flera kommuner har hjälpt till med listor på sin offentliga konst. Men Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) har invändningar. Redan år 2013 kontaktade de Wikimedia och menade att det krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavarna, det vill säga konstnärerna, för att publicera foton av deras konst.

Wikimedia tycker att de har rätt att publicera bilder på konstverken därför att det i upphovsrättslagen står att “konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus”.

Läs mer: ”Bilder på allmänna konstverk får inte kopieras”

Det hela har vandrat hela vägen till Högsta domstolen, som nu meddelat prövningstillstånd. För det finns en viktig knäckfråga. Betyder “avbilda” även att fotografera ett konstverk och lägga upp bilden på internet?

– I upphovsrättslagen använder man två olika uttryck, dels avbilda och dels återge. Vår uppfattning, även enligt gängse experter, är att uttrycken har olika innebörd, säger Erik Forslund, jurist på BUS.

För i upphovsrättslagen står det också att konstverk får återges – men då gäller andra regler, vilket gör att Wikimedia borde ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Att fotografera ett konstverk och publicera bilden på internet är inte att “avbilda”, det är att “återge”, menar Erik Forslund.

– Att avbilda är att fram nya exemplar. När man lägger ut bilder på internet så omfattas det inte av “avbilda”. Det hela faller på sitt eget grepp, för själva idén med att ha två begrepp innebär att man ska ha olika innebörd i dem, säger han.

Men verk som finns i offentliga rum, som på gator och torg kan hamna lite varstans. Ett exempel är Google Maps, där bilder på konstverken som målet gäller har publicerats i streetview-funktionen. Men det är för tidigt att säga att BUS ska gå vidare med upphovsrättskrav även mot andra internetsajter, utöver offentligkonst.se, om de vinner målet.

Läs mer: EU: Inbäddat material bryter inte mot upphovsrättslagen

Bilderna som det tvistas om är bara en liten del av ett större arbete med att skapa en databas över den offentliga konsten i Sverige och är små – 100 pixlar breda på sajten.

– Just nu finns inget övergripande register, det ligger på kommuner och mindre myndigheter. Vi började bygga en databas och fick stöd av Vinnova. Förutom att vi byggde ett tekniskt api så ville vi visualisera konsten i Sverige och la upp på en karta, säger Jan Ainali, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Metadatan är det viktiga på sajten, vilken offentlig konst som finns var och vem som ligger bakom den. Om det visar sig att de inte kan använda bilderna så tar de bort dem. Men på Wikimedia i Sverige är man ändå oroliga för vad en dom som inte går på deras linje skulle kunna innebära.

– I värsta fall blir det svårt att fotografera utomhus överhuvudtaget, då kan var och en råka bryta mot upphovsrätten, säger Jan Ainali.