Google Translate

Borta är dagarna med dammiga encyklopedier, ordlistor och lexikon. Några dröjer sig säkert kvar i bokhyllorna i landets skolor. Och lika bra är kanske det. För en ny studie visar att uppsatserna inte blir så bra som eleverna kanske hoppas på med Google Translate, eller andra liknande tjänster.

Kent Fredholm, själv gymnasielärare i spanska, har tittat närmare på gymnasielevers attityd kring och användning av datorer i spanskundervisningen. I en licentiatuppsats från Stockholms universitet presenterar han sina resultat.

Läs mer: Google vässar realtidsöversättning

I en studie lät han en grupp elever skriva en uppsats med fri tillgång till nätet och möjlighet att automatiskt översätta till spanska. Den andra gruppen fick använda ordböcker, utan nätåtkomst.

– Mängden fel var ungefär den samma i båda grupperna, kvalitén i texterna var ungefär lika stor. Den stora skillnaden var att de som använde automatöversättning gjorde fler allvarliga fel, som påverkade förståelsen av texten, som meningsbyggnad.

– De elever som använde ordböcker hade fler stavfel och andra mindre språkliga fel som inte påverkade förståelsen eller fel accent, säger Kent Fredholm.

Framför allt användes översättningstjänster när eleverna behövde hjälp med det som de såg som svårast – böja verb och bygga meningar. Nu var det inte så att eleverna köpte översättningarna rakt av. De dubbelkollade genom att översätta tillbaka till svenska eller engelska. Dock trodde många att meningarna skulle bli bättre än om de själva hade skrivit, utan hjälp.

– Eleverna var medvetna om att det blir fel, men de verkade tro att det mest var på ordnivå. Samtidigt trodde de att det ändå blev mindre fel än om det själva satt ihop meningarna, men vad gällde meningsbyggnad blev det blev tvärtom mot vad de själva trodde, säger han.

Läs mer: Klart för Google Apps i skolan - Datainspektionen ger grönt ljus

För att automatöversättning, i sin nuvarande form, verkligen ska bli ett hjälpmedel krävs att eleverna har goda förkunskaper i spanska. Elever som saknar det vinner ingen fördel av att använda tjänsterna, visar studien.

Google Translate ses möjligen som ett rött skynke för lärare och många ropar kanske: fusk!

– Någonstans måste man få orden ifrån och allt beror på syftet med skrivuppgiften. Men det vore intressant att se om eleverna kan lära sig bättre med digitala hjälpmedel. Det finns inte mycket forskning på det området, säger Kent Fredholm.

57 gymnasieelever ingick i studien och de hade läst spanska i minst fem år. I gruppen fanns elever på alla betygsnivåer. Samtidigt som Kent Fredholm tittade på hur eleverna skrev uppsatser, tittade han också på hur de använde datorn på andra sätt.

– Jag tittade på vad de egentligen gör, skrivstrategier. Eleverna hade bristande tangentbordshantering, många kunde inga kortkommandon. Andra kunde inte infoga specialtecken, som spanskans uppochnedvända frågetecken.

Läs mer: Skolorna struntar i problemen och satsar stenhårt på molnet

– De löste uppgiften, men istället för att lägga tid på att skriva la de tid på att söka på hur de skulle göra. Datoranvändningen har ökat i undervisningen, men träningen i basfärdigheter i datorhantering verkare snarare ha minskat, säger Kent Fredholm.

Att förbjuda automatöversättning i språkundervisningen ser han inte som ett alternativ. Däremot måste lärarna prata mer med elever om hur både webbaserade hjälpmedel och tryckta ordböcker kan användas, hur de kan hjälpa men också vilka fällor som finns.

– Man ska inte heller tro att alla elever kan hantera en dator fullt ut från början och att de med automatik tycker att undervisningen blir roligare med en dator. Det är att förenkla verkligheten.