EU-flagga
EU-domstolen har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet.
I april förra året ogiltigförklarade EU-domstolen EU:s datalagringsdirektiv som innebar att telefon och internetoperatörer ska lagra uppgifter om kundernas kommunikation i sex månader. Flera svenska operatörer slutade också med att lagra sina kunders trafikdata enligt direktivet direkt efter beskedet.

Men efter en snabbutredning konstaterade Sten Heckscher som utrett frågan på justitieministerns uppdrag att EU-domstolen visserligen ogiltigförklarat direktivet, men inte den svenska lagen. Så det var bara för operatörerna att återuppta lagringen igen. Nu har Sten Heckscher gjort en mer grundlig utredning av frågan men kommit fram till samma sak.

– Jag har blivit övertygad om att den lagring som finns i dag är berättigad, säger Sten Heckscher på en presskonferens i samband med att han lämnar över utredningen till inrikesminister Anders Ygeman nu på morgonen.

Frågan kring datalagringen har varit mycket infekterad och den ansvariga myndigheten PTS gjorde från början en annan bedömning än Sten Heckscher.

Nu har PTS dock rättat sig i ledet och skriver under på Sten Heckschers nya utredning som förutom datalagringen också tittat på inhämtningslagen som reglerar bland Polisens, Säpos och Tullverkets möjlighet att ta in uppgifter för underättelseverksamhet innan en förundersökning inletts.

Sten Heckscher föreslår även här, som han själv uttrycker det, bara förändringar på marginalen. I samband med utredningen har också en undersökning gjorts över hur de uppgifter som hämtas in används och vilka beslut som ligger till grund för att de ska hämtas in. Även här är utredaren nöjd med resultatet.

– Det har varit en bra genomlysning och det här är ett system som fungerar, säger Sten Heckscher.

Nu ska utredningen ut på remiss och de små förändringar som föreslagits kan bli en del av lagstiftningen någon gång 2016.

Läs vidare: Bahnhof och Tele2 riktar skarp kritik mot utredningen