Tele2 är en av de operatörer som valt att driva frågan om datalagring vidare i domstol efter sommarens beslut om att svenska operatörer måste fortsätta att lagra data om sina kunders surfvanor och telefonerande. Operatörens chefsjurist Stefan Backman är starkt kritisk mot de slutsatser som regeringens utredare Sten Heckscher i dag lägger fram.

Stefan Backman, PTS
Stefan Backman, foto: Kristina Sahlén.
– Vi är inte jätteförvånade eftersom det ligger i linje med det han tidigare sagt, men vi tycker att han har genuint fel, säger Stefan Backman.

Tele2 tycker både att lagringen är allt för omfattande och att det går allt för lättvindigt för polisen att kräva ut uppgifter utan beslut i domstol. Båda två är områden där Sten Heckscher inte föreslår ändringar annat än på marginalen.

Vi tycker att han har genuint fel, säger Stefan Backman om datalagrings-utredningen

– Vi tycker att regeringens utredare viftar undan integritetsfrågorna allt för enkelt. När det gäller lagringens omfattning så menar vi att den utgör ett sådant integritetsintrång att den står i strid med grundläggande fri och rättigheter, säger Stefan Backman.

Stefan Backman har dock gott hopp om att Tele2 kommer att vinna det fall som operatören nu driver i Kammarrätten kring att slippa lagra sina kunders metadata. När frågan ska tas upp där är inte klart, och kammarätten överväger om den ska hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i frågan. Tele2 tycker dock föga förvånade att det inte behövs.

– Vi tycker att målet är så givet att man inte behöver skicka ned det till EU, säger han.

Inte heller Bahnhofs vd Jon Karlung är speciellt förvånad över slutsatserna i rapporten.

– Min kommentar är att det är ett rent beställningsverk. Det han berättar nu är det man ville uppnå från början. Det är en partsinlaga som bara är inriktad på polisiär nytta.

JOn Karlung, Bahnhof
Jon Karlung, foto: Kristina Sahlén.
Han hade hellre sett en utredning gjord av någon utan lika stark koppling till Polisen.

– Jag tycker att det är tråkigt eftersom det är en fråga som så många bryr sig om. Jag tror att man hade tjänat på att inte knyta hela utredningen till en före detta rikspolischef, säger Jon Karlung.

Även om han är kritisk till datalagringen så är han noga med att påpeka att han inte är kritisk mot att polisen sysslar med brottsbekämning.

– Det vi är kritiska mot är generell massövervakning utan misstanke, säger Jon Karlung.