dab-radio
Regeringen planerar att stänga ner FM-nätet och gå över till marksänd digitalradio, eller DAB-radio. Riksrevisionen har granskat om staten bidragit till att göra den övergången så effektiv som möjligt, sett utifrån lyssnarna och ett samhällsekonomiskt perspektiv. I dag presenterar de sina resultat.

– Granskningen visar att det finns betydande risker som regeringen hittills inte har tagit hänsyn till. Det är viktigt att riksdag och regering får ett breddat kunskapsunderlag inför beslut om en eventuell övergång till digitalradio, skriver riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Läs mer: DAB-nätet håller inte vad det lovar

Fokus för granskningen har legat på: lyssnarnas behov och om de är tillgodosedda, om beräkningar och analyser är rimliga, om övergången till digitalradio är rimliga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. De har intervjuat aktörer, analyserat dokument och tittar på hur andra länder hanterar övergången.

Slutsatserna de kommer fram till är att tidigare utredningar underskattat riskerna med en övergång. De anser att regeringen allt för mycket låtit radiobranschen stå för problembilden. Vad allmänheten, lyssnarna, anser om digitalradio och om de efterfrågar digitalradio har inte analyserats tillräckligt.

Den tekniska utvecklingen går snabbt och våra vanor förändras. Inte heller detta anser Riksrevisionen att tidigare utredningar tagit hänsyn till. Det mervärde som digitalradio kan ge kan många redan ta del av via nätet, skriver de.

Läs mer: Grattis, radiolyssnare – ni är överkörda

Hur mycket det kan kosta för en familj att byta ut gamla radioapparater i hemmet och i bilen är svårt att säga. Men en kostnad blir det och granskningen menar att benägenheten att köpa nytt har överskattats.

Hur bra yttäckning DAB-radion kommer att ha är en annan viktig aspekt. Dålig täckning försämrar möjligheterna att lyssna i bilen, och DAB+ blir därmed sämre ur beredskapsvinkel.

Vad allmänheten anser om digitalradio och om de efterfrågar digitalradio har inte analyserats tillräckligt

Slutsats: behåll FM-nätet när alla kan fortsätta lyssna på radio oavsett ekonomiska resurser.

Riksrevisionens kritik sammanfattas i fyra områden:

  • Regeringens förberedelser har brister.
  • Man har inte lyssnat på lyssnarna.
  • Svaga tekniska bedömningar.
  • Övergång till DAB är troligen inte samhällsekonomiskt lönsamt.