Marcus Jerräng
Plötsligt såg alla att kejsaren var naken. Det var dock inte ett barn som pekade den här gången - även om vi ostyriga ungar i medierna gapat ett bra tag - utan äldsten i byn, om vi får krysta till metaforen ordentligt.

Riksrevisionen har alltså publicerat sin hett efterlängtade (nåja) granskning av de senaste turerna kring digitalradion och kritiken är inte nådig. Med sedvanlig byråkratförsiktighet drar revisionen brallorna av hela DAB-projektet, ett litet och bestämt ryck åt gången.

Riksrevisionen konstaterar lakoniskt att en övergång till marksänd digitalradio har diskuterats och utretts ett antal gånger sedan 1995.

Läs mer: Dab-radio? Makalöst pinsamt

Trots 20 år av käbbel landar revisionen i slutsatsen att det finns ”betydande risker” med den planerade övergången, vilket är byråkratsvenska för ”DON’T DO IT!”.

Man slår ner på i princip varenda punkt.

Lyssnarnas behov har inte tillgodosetts - eftersom ingen frågat dem.

Radiobranschen har fått sitta i förarsätet. Samma radiobransch som på riktigt känner sig förfördelad i debatten och påstår att kritikerna av DAB-projektet fått stå oemotsagda.

Med sedvanlig byråkratförsiktighet drar revisionen brallorna av hela DAB-projektet

Teknikutvecklingen och våra förändrade medievanor har inte tagits hänsyn till. Ni vet, udda fenomen som bredband och smarttelefoner.

Kostnaderna har underskattats, både för alla som tvingas köpa nya apparater till sina hem och bilar, och för samhället. Enligt Riksrevisionens kalkyler är det tveksamt om investeringen i ett nytt DAB-nät blir lönsam ”ens efter 50 år”.

Dessutom då att det är riskabelt ur beredsskapssynpunkt att göra ett skifte. En stor poäng med att ens ha ett statligt radionät i dag är ju att kunna nå allmänheten med krisinformation. En poäng som går förlorad om folk inte köper nya digitala apparater när FM-nätet släcks.

Enligt Riksrevisionen ”framstår det som rimligt att behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio.”

Läs mer: Grattis, radiolyssnare - ni är överkörda

Jag skulle vända på det och säga att allt annat är orimligt.

Den nuvarande regeringen har fått DAB-frågan i knät av föregående styre. Kulturminister Alice Bah-Kuhnke bör nu tacka Riksrevisionen för livlinan, dra i nödbromsen och kasta DAB-projektet i samma sophög dit det förpassades av dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky redan för 10 år sedan.

Men se till att gräva ner det ordentligt den här gången.