Imitation Game
Benedict Cumberbatch i rollen som Alan Turing i filmen The Imitation Game.

Anteckningsboken, som såldes för över en miljon pund till en anonym köpare, är på 56 sidor och innehåller Turings beräkningar och anteckningar om arbetet med att dechiffrera de tyska krypterade meddelandena. Den såldes ihop med en fungerande tysk Enigma, alltså krypteringsmaskinen vars kod Turing arbetade med att knäcka krypton för det brittiska försvarets räkning. Det rapporterar Mashable.

Läs mer: Chattrobot klarar Turingtestet

Boken har sedan Turings död 1954 varit i numera framlidne matematiker-kollegan Robin Gandys ägo, som använt dess tomma sidor till att skriva ner sina drömmar, ett led i hans psykoterapi.

Delar av köpesumman kommer att doneras till välgörenhet. Vem köparen är och vad hen ska göra med sin Enigma förblir en gåta.