Mobiltelefon
För att få tillgång till frekvenser för att bygga ut sitt mobilnät i 800 MHz-bandet var Telenors och Tele2:s gemensamma nätbolag Net4mobility tvungna att lova att bygga ut nät i glesbygd på platser där det i dag inte går att få uppkoppling med bredband. För att veta var nätet ska byggas ut har intresserade personer som inte har möjlighet att koppla upp sig hemma kunnat lämna in önskemål till PTS via en speciell lista.

Enligt tillståndsvilkoren skulle Net4mobility redan i slutet av 2013 ha täckt in 471 adresser från PTS lista. Det har företaget fortfarande inte klarat av trots att PTS flera gånger påmint om kraven i tillståndet. I januari i år satte myndigheten en ny tidplan för operatörerna som innebär att de ska ha utbyggnaden klar innan 30 november i år.

Läs mer: Så väljer du rätt internetoperatör - Del 2: Låt dig inte luras

Enligt Tele2:s presschef Oliver Carra är långsamma elbolag huvudorsaken till att Net4mobility misslyckats uppfylla vad företaget lovat för att få tillgång till frekvenserna.

– Det är ett välkänt problem att el-leverantörerna inte vill skrida till verket förän man känner en trygghet kring överklaganden. Konsekvensen blir att det inte sällan är så att basstationerna står färdiga både för 2g och 4g men att det inte finns någon ström. Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt och arbetar för att hantera den flaskhals som det innebär, säger han.

Bland andra är det statliga Vattenfall som enligt Net4mobility ligger efter med utbyggnaden av sitt elnät på de platser i glesbygd där basstationer finns.

Roger Lindmark som är kommunikationsansvarig på Vattenfalls el-distribution har en annan bild av situationen.

– Vi vill gärna ansluta master och det gör vi i stor mängd. Men ibland är det så att teleoperatörerna väljer platser för sina master där det är svårt eller mycket jobb att komma fram med elledning. Det kan vara långt från befintliga nät som man kan ansluta till och då krävs många överenskommelser med markägare, och ibland behöver vi tillstånd från till exempel länsstyrelsen för att dra ledningen. Det kan bli en ganska långdragen process som vi inte kan påverka.

Enligt Vattenfall är det inte ovanligt att operatören får tillstånd att sätta upp masten men sedan har el-leverantören problem med att få tillstånd för att dra fram strömmen.

Läs mer: Vattenfall i storbråk om fiber i Norrbotten - sjukhus i kläm

– Det kan också vara så att vi inte kommer åt att gräva för kabeln för att det är vinter, säger Roger Lindmark.

Han menar också att operatörerna av naturliga skäl har en förkärlek för att placera master på berg vilket ytterligare försvårar arbetet, speciellt på vintern.

– Att köra en grävskopa eller att gräva över huvudtaget uppför en bergvägg kan vara svårt om det dessutom är en meter snö, säger Roger Lindmark.

Han tycker att det finns utrymme för ett bättre samarbete mellan operatörerna och kraftbolagen.

– Vi borde på båda sidor kunna utveckla samarbetet så att man kan fundera över var masterna ska stå och så att vi kan få lite längre förvarning, säger Roger Lindmark.