Hur funkar människor och teknik tillsammans? Så kan man sammanfatta den forskning som pågår på sjätte våningen på Lindstedtsvägen 3. Ett axplock av projekten visades upp under onsdagens öppna hus. Vad sägs om en pipa som du kan byta låt med? Eller en digital guldfisk som hjälper dig att slappna av?

Läs mer: Festligt när Things slog upp dörrarna - med vinkelslip

Mycket av forskningen som pågår här är tvärvetenskaplig. Musik och arkitektur möter ingenjörs- och datateknik. Som Emma Frid som doktorerar inom Sound and music computing med fokus på ljud och känsel, eller haptik som det också kallas.

Hon och kollegan Jonas Moll har ett projekt där de med hjälp av en boll, i ett dataprogram, kan få djupare förståelse för rörelsen – för till exempel människor som inte ser eller hör. Bollen lyfts upp men en pennliknande kontroll och ska kastas genom en ring.

– Det är ett grundläggande perceptionsverktyg. Bollen har olika tyngd, som man känner genom handkontrollen, och man får samtidigt feedback från ljudet, säger Emma Frid.

Viedosystem för möten, KTH
Uppkopplat möte via Shared Space, nytt från KTH.  
Allt som visades upp gick inte att klämma, ta eller känna på. Hederligt berättande var också en del och det bjöds på olika seminarier. Ett handlade om hur kärnkraftverk och militärflyg arbetar med simulation och träning. Henrik Artman, professor i människa-datorinteraktion, har genom intervjuer tittat på tio olika anläggningar och situationer.

– Bland annat har vi tittat på vad flygvapnets utbildningar kan lära sig av hur Ringhals arbetar, säger han.

Läs mer: Tekla time! Robyn och KTH drar igång teknikfestival för unga tjejer

Ofta handlar det om situationer som är svåra att överskåda, situationer som är föränderliga. Till exempel skogsbränder, de är svåra att kontrollera och svåra att förutsäga, en insats behöver inte alltid leda till samma resultat.

Projektet sker på uppdrag av Totalförsvarets forskningsinstitution, FOI, och syftet är att förbättra den egna organisationen. De har inte tittat på tekniken för simulationerna utan snarare kommunikationen kring dem. Men när de sker kan de vara allt från direkta kopior av kontrollrum, en förenklad cockpit eller genom att avancerat dataspel.

– Det är inte fokus på att det är exakt, man är ju ändå medveten om att det inte är på riktigt. Det handlar mer om kommunikationen mellan människor, säger Henrik Artman.

Våra hem och våra liv blir allt mer uppkopplade. Håll ett öga på forskarna på Lindstedtsvägen för att få en förhandsglimt på vad framtiden har att erbjuda.