I dag presenterade EU-kommissionen via kommissonärerna Andrus Ansip och Günther Oettinger sin strategi för den digitala inre marknaden, det vill säga hur vi konsumerar och gör affärer på nätet. Det är en diger lista på 16 punkter som enligt kommissionen ska ses som en startpunkt för vidare förhandlingar.

Läs mer: EU:s digitalboss i intervju: Därför hatar han geoblockering på nätet

Men ambitionen är klar: handelshinder ska rivas och konkurrensen ska förbättras. Särskilt pekas "nätplattformars" roll på marknaden ut, det vill säga främst Google, Facebook och Apple (via sin App Store).

Andrus
Andrus Ansip.
Ett bakslag för kommissionären Ansip kan dock hittas: Hans hjärtefråga om förbjuden geoblockering genomförs inte fullt ut. Geoblockering förbjuds om den är "oberättigad", men film- och tv-tjänster räknas inte dit eftersom finansieringen bygger på territoriell uppdelning. Bingo för film- och tv-industrin med andra ord.

Här är hela listan på åtgärder som EU-kommissionen föreslår.

1. Gemensamma EU-regler för köp på nätet, oavsett om det är fysiska eller digitala varor. Det ska ge konsumenterna större utbud och företagen en större marknad.

2. Mer enhetlig konsumentlagstiftning.

3. Fraktkostnaderna ska sänkas och frakten mellan EU-länder ska bli effektivare.

4. Geoblockering förbjuds, åtminstone ”oberättigad” sådan som sagt. Det som ska förbjudas är sådant som när företag inte ger besökare från ett visst land tillgång till en viss webbplats, eller leder om besökarna till en annan sajt med andra priser. Som exempel tar EU-kommissionen att en kund som hyr bil på nätet i ett EU-land får betala mer för exakt samma hyrbil på en viss destination jämfört med nätkunder i ett annat EU-land.

5. En utredning av konkurrensläget inom e-handeln i EU inleds. Den inriktas främst på potentiella handelshinder som företag skapar i den gränsöverskridande näthandeln.

6. Upphovsrätten ska moderniseras och bli mer sammanhållen på EU-nivå. ”Målet är att främja den kulturella mångfalden genom att öka EU-invånarnas tillgång till kulturellt innehåll på nätet, samtidigt som det skapar nya möjligheter för upphovsmän och innehållsindustrin”, skriver EU-kommissionen. Särskilt lyfter man fram att de konsumenter som köper film, musik eller artiklar hemma även ska kunna njuta av dem på resande fot inom EU. Samtidigt ska åtgärderna mot upphovsrättsintrång i kommersiell skala stärkas.

7. Reglerna för satellit- och kabel-tv ska ses över för att eventuellt även gälla sändningar på nätet.

8. En gemensam ”momströskel” ska göra det lättare för startups att sälja på nätet till andra länder.

9. Telekomlagstiftningen ses över för att bland annat effektivisera spektrumhanteringen, öka incitamenten att investera i bredband.

10. Regelverket för så kallade ”audivisuella medier” ska moderniseras. Det handlar till exempel om hur tv-bolag marknadsför sina tjänster.

11. ”Nätplattformarnas” roll på marknaden ska analyseras. Det är en potentiell bomb i sammanhanget - det handlar bland annat om hur Google, Facebook och Apples använder sina egna plattformar för att lyfta fram egna tjänster framför konkurrenters, men också hur sökresultat presenteras och hur sökmotorerna använder informationen de har tillgång till.

12. Förtroendet för säkerheten ska förbättras, särskilt vad gäller personuppgifter. Här hänvisar kommissionen till det kommande nya dataskyddsdirektivet som ska antas i slutet av året.

13. Ett branschsamarbete om it-säkerhet ska initieras.

14. Det fria informationsutbytet ska främjas genom ett nytt initiativ för vad kommissionen kallar ”fritt uppgiftsflöde”. Det handlar till exempel att få bort restriktioner för var data lagras. Dessutom ska en certifiering av europeiska molntjänster tas fram.

15. Förbättra arbetet med standarder och samverkan inom områden som e-hälsa, transport och energi.

16. En ny handlingsplan för e-förvaltning ska länka samman företagsregister över hela Europa, vilket ska förenkla samarbetet mellan olika nationella system.