Bonus: 13 internetord du kommer vilja lära dig på teckenspråk - i gif-format!

Hundra år tillbaka i tiden var det förbjudet att tala teckenspråk. Alla skulle kommunicera genom att tala eller skriva, så var rådande normer. Och det har bara gått 34 år sedan teckenspråket officiellt blev de dövas förstaspråk. Därför firas Teckenspråkets dag just denna dag, på årsdagen den 14 maj.

Teckenspråkstolken Tommy Krångh blev Sveriges favvo-tolkare nummer ett för sina inlevelsefulla tolkningar under årets Melodifestival. I sitt jobb ser han hur teckenspråket, precis som det talade språket, utvecklas i en rasande fart.

– I dag umgås man väldigt mycket över gränserna, med den tekniska utvecklingen bli folk mycket närmare varandra. Precis som alla andra språk. Vi är ganska influerade av det amerikanska teckenspråket, säger Tommy Krångh, som ger oss en lektion i ett antal moderna termer i klippet ovan.

Nya ord poppar upp som svampar, för ett par år sedan visste ingen vad googla eller tweet var. I teckenspråket är det inte helt ovanligt att lokala varianter uppstår. Rebecca Jonsson, går sista året på Risbergska gymnasiet, en skola med riksintag för döva elever.

– När det kommer nya ord blir det ofta så, att de inte är de samma överallt. Selfie, fildelning, surfplatta. Hallon är inget nytt ord, men det tecknas olika i olika delar av landet, berättar hon.

Det finns en del forum där språkfrågor dyker upp. Och Språkrådet kan rekommendera hur ett ord ska tecknas.

– Men ofta tar man omedvetet till sig tecken. Till exempel så möts alla statliga dövskolor i olika tävlingar. Så ses man på kvällen och då ser man hur andra tecknar. Syftet är ju inte att prata om språket, utan att tävla, berättar Rebecca Jonsson. 
Hashtag teckenspråk
Hashtag!
Man behöver inte vara raketforskare för att förstå att döva och hörselskadade har fått det lättare att tala med vänner, ha kontakt med myndigheter eller synas i samhällsdebatten. Sms, Skype, Facetime, Whatsapp, Messenger - utbudet är enormt.

– Träffar jag en hörande, har jag datorn att använda för att prata med dem. Det är lättare än med en telefon.

Med vänner och familj är det skrivna meddelanden som gäller. Rebecca Jonsson har inte så många hörande vänner, men ingen i hennes familj är döv och de skickar sms till varandra.

– Fler hörande väljer ju också sms. Förut var det mer skillnad mellan döva och hörande, i dag känns det mer jämställt. Och om jag vill prata med någon på mitt språk, då måste jag ha Skype eller bildtelefon, och för det krävs internet. Så det är klart att tekniken gjort det lättare.

Via Twitter och bloggar har det öppnats fler kanaler i samhällsdebatten, för döva likväl som för hörande personer. Jenny Ek, på Sveriges Dövas Riksförbund, tycker att de dövas delaktighet har ökat, men än finns det mycket kvar att göra.

– Döva är fortfarande en utsatt grupp som inte kan vara fullt delaktiga i samhället på grund av otillgänglig information. I både samhällsdebatt- och information finns det ett stort behov av information på teckenspråk, eller att det kan översättas till teckenspråk.

Kan du teckenspråk och har koll på fler nätord, eller har du andra varianter på Tommys tecken? Mejla oss ett klipp så lägger vi upp det.