En smartklocka mäter din puls, hur mycket du rör på dig och hur länge du sover. Den hamstrar information om ditt liv, och därigenom om hur du mår. Den informationen kan vara värdefull.

I början av maj publicerade konsultbolaget Accenture en undersökning som gjorts bland försäkringsbolag i nio länder. 63 procent av de tillfrågade svarade att de tror att wearables, smart teknik du bär på kroppen, kommer att anammas av branschen på bred front. 31 procent sa att de redan använder wearables.

Ett exempel är det amerikanska försäkringsbolaget John Hancock. På deras hemsida står att alla nya kunder i deras Vitality-program utrustas med ett smartarmband från Fitbit och en hälsoplan. Om kunden rör på sig tillräckligt och förbrukar nog många kalorier väntar belöningar i form av bonuspoäng, rabatter och i slutänden en sänkning av försäkringspremien på upp till 15 procent.
Fitbit
Det finns gott om liknande upplägg med individuella avgifter på sjukvårdsförsäkring eller livförsäkring som regleras med hjälp av wearables. Kunden får ett mål uppsatt, rör på sig och rapportera in sina resultat och i hopp om att få lite lägre avgifter.

På branschorganisationen Svensk försäkring känner man inte till att några svenska bolag som har eller är på väg att börja med wearables, men det snackas om det. Staffan Moberg är jurist på organisationen och deltog nyligen i en europeisk konferens där ämnet togs upp.

Om kunden rör på sig tillräckligt väntar i slutänden en sänkning av försäkringspremien på upp till 15 procent.

– Det här är framtidsfrågor, det är inget som verkar finnas i dag i Europa men det skulle absolut kunna komma framöver. Man skulle på ett väldigt enkelt sätt kunna visa upp sitt hälsotillstånd när man ska teckna till exempel sjukförsäkring eller livförsäkring, säger han.

På så vis skulle den som är vältränad eller har en hälsosam livsstil kunna förhandla om priset. Om du redan motionerar och dessutom har en smartklocka som registrerar allt du gör, varför inte använda dig av det?

– Det kanske inte är försäkringsbolagen som kommer att driva fram det här till att börja med. Utan vi tror mer att det blir en förfrågan från kunden som säger att jag kan visa upp att mitt hälsotillstånd är väldigt gott och jag borde alltså ha en lägre premie, säger Staffan Moberg.

Läs mer: Kom igång med internet of things – det här behöver du

På de svenska försäkringsbolag som IDG.se pratat med finns inga planer på att använda wearables den närmaste tiden, men man följer utvecklingen i andra länder. Vilhelm Luttemo är affärsutvecklare på IF och säger att trenden så småningom kommer att sprida sig hit.

– Det tror jag, det kommer att komma. Mycket kommer först från väst och för att sedan finna en applicering på sjukvårds- och personprodukter som finns i Sverige, säger han.

Det är dyrt för försäkringsbolagen när en kund blir sjuk, så allt som kan få dem att hålla sig friska lönar sig. Genom att locka till att röra på sig mer och leva sundare, skulle det i längden kunna bli en lönsam situation för båda parter menar Vilhelm Luttemo.

– Risken för sjukdom minskar och det är den absolut största anledningen till dödsfall. Så kan man få kunderna som är försäkrade att motionera mer är det en stor vinning för både försäkringsbolag och för kund genom lägre premier, dessutom kommer kunderna att leva längre, säger han.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning