Eklidens skola i Nacka använder systemet från Edqu. Se reportaget ovan.

Varför ska man svara på vad 1 + 2 är när man redan visat att man kan 2,3 + 1,7? Det är den enkla filosofin bakom startupbolaget Edqu:s digital adaptiva tester.

Företaget startade våren 2014 och inte långt därefter lanserades den första versionen av frågedatabasen. För det just var det är, en stor samling frågor där svårighetsgraden anpassas efter elevernas kunskaper.

– Det är ett stöd för både elever och lärare. Eleven får återkoppling och snabbt reda går gränsen just nu, vad behöver eleven jobba med. Du kanske svarar fel på första frågan, då fångar systemet upp det, säger Johan Sanderoth.

Läs mer: EdQu berättar om sin idé hos Pitchbibblan.

Frågorna har tagits fram tillsammans med lärare och utifrån läroplanen. 

– Tjänsten ska ge lärarna ett professionellt vertyg som snabbt och enkelt kan mäta elevernas kunskapsutveckling. Så istället för att lägga tid på att rätta och göra prov, kan man lägga den på undervisningen, säger Karl Murray.

I dag finns testerna för matte i mellan- och högstadiet men de ser inga hinder för att det kan användas i andra ämnen också.

– Ser man till andra ämnen kanske man måste lägga till funktioner. Videofrågor, prototyper för läs- och hörförståelse. Vi har gjort små tester för svenska och engelska och där finns mycket man kan täcka in, som stavning och grammatik, säger Johan Sanderoth.

Bedömningen av elevernas kunskap har varit en het potatis i skoldebatten. Och det finns redan många verktyg i det arbetet. Edqu hoppas att deras lösning ska underlätta inte bara för lärare utan också för skolans huvudmän.

– De kan se vad de gemensamt med lärarna behöver göra. Det är högst relevant för skolledningar att veta vilka områden deras elever kanske hamnar på efterkälken, säger Johan Sanderoth.

Edqu, team
Edqus kärnteam: Johan Sanderoth står till vänster, bredvid Elias Freider. 
Alla elevers resultat sparas digitalt. Det kan bli stora mängder data, och innehåller känsliga uppgifter. Däremot säger företaget att i alla jämförelser som kan göras inom ramen för deras tjänst, där är alla data anonymiserad. Dessutom måste företaget, som hanterar elevers personuppgifter, följa huvudmannens föreskrifter när det gäller säker förvaring av persondata.

– Vi har inget intresse av att veta den enskilde elevens indentitet, förutom klass och resultat. Vi vill nästan inte ha informationen hos oss alls, utan att den hålls inom verksamheten.

Under våren har Edqu fokuserat på att utveckla tjänsten inom ämnet matematik. De tittar på att lansera för lågstadiet och gymnasiet. I förlängningen ska de också ta fram tester för i första hand kärnämnena svenska och engelska.

– Ser man på de nationella proven så finns det ju brister där. Med våra tester kan man löpande hålla koll på elevernas kunskaputveckling även i de här ämnena, säger Johan Sanderoth.

För ett par veckor sedan fick de en större investering och i samband med det tecknade de ett samarbetsavtal med skolplattformen Schoolsoft.

– Det är ett verktyg för närvaro, betyg och annat som både elever, lärare och föräldrar kan använda. Det blir samma konto, samma inlogg.

En förhoppning de har är att tjänsten ska hjälpa eleverna att vänja sig vid provsituationen. Men om prov någonsin kommer bli en rolig företeelse, det är en helt annan historia.