I dag presenterade Arbetsförmedlingen sin prognos för sysselsättningen under 2015 och 2016. 110 000 nya jobb tillkommer och arbetslösheten kommer minska under perioden, från 7,8 till 7,5 procent. Men det råder också brist på arbetskraft. Precis som tidigare rapporter visat kommer bristen öka för yrken inom it- och teknik. Och det gäller inte bara it-branschen, it-personal som systemerare och programmerare är ett återkommande bristyrke i flera branscher, enligt Arbetsförmedlingen.

– Vi ser ökade rekryteringsproblem för de här yrkena under perioden. Det beror delvis på att det är en expansiv marknad med också på en bredare uppgång. Nedgången inom industrin verkar, för denna gång, bottnat och börjat vända uppåt, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Svårigheterna att rekrytera ligger främst i att de sökande saknar rätt kompetens. Matchningsläget blir mer ansträngt och det kommer slå igenom tydligare under 2016. Något som inom den privata tjänstesektorn enligt rapporten i de flest fall ändå har fungerat.

Många företag har istället valt att lägga ut uppdrag i andra länder, eller rekrytera från arbetskraft från utlandet. För företagen kan bristen innebära en hämmad tillväxt och samhället i stort att sysselsättningen inte ökar i den grad den annars kunnat göra.

– Jag tror att vi måste förbättra samarbete mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna. De måste in i diskussionen och berätta vilken kompetens man söker, vad är det för typ av kunskaper man söker, säger Tord Strannefors.

För nyckelordet här är utbildning. En stor del av arbetslösheten bland it-folk består av personer som har brister i sin utbildning eller saknar aktuella kunskaper inom området. Nyanlända som kommer hit och har relevant utbildning, gymnasial såväl som från högskola, måste fångas upp. Deras examen måste valideras och eventuellt kompletteras med vidareutbildningar.

– Man ska inte heller glömma att öka arbetsmarknadskunskapen i skolan och via information öka intresset för till exempel högskoleutbildningar. Men det är mer på lång sikt, säger han.

En mer detaljerad rapport om åtgärder och vilka yrken som efterfrågas på it- och teknikområdet väntas inom några veckor. Läs mer om Arbetsförmedlingens prognos här.