Tjej med laptop

It-företagen skriker efter kvinnliga medarbetare, och har så gjort en längre tid. Men trots det har vi fått vänja oss vid rapporter om en mansdominerad bransch. Varför ser det ut så? Varför söker sig inte tillräckligt många unga kvinnor till teknikyrken?

Ska man tro resultatet i den färska rapporten ”Unga kvinnor och it” beror det främst på att branschen ses som för grabbig. Varannan kvinna i undersökningen tror dessutom att de har sämre karriärmöjligheter än män. 56 procent av de som deltog svarade att de inte skulle kunna tänka sig att arbeta med it.

Läs mer: Spel en arena för kränkningar och mobbning – och föräldrarna har inte en susning

Det är en dyster bild för en bransch som gärna ser fler kvinnor i sina företag.

It- och telekomsektorn har stor kompetensbrist och är tydligt mansdominerat. Kvinnor borde med andra ord vara hett eftertraktade. Men det är bara 27 procent av kvinnorna i undersökningen som anser att män och kvinnor har samma karriärmöjligheter inom it och endast sex procent som tror att kvinnor har bättre karriärmöjligheter än män.

– Många unga kvinnor känner sig inte välkomna i branschen, det är oroväckande, säger Lukas O Berg, vd på analys- och kommunikationsbyrån Insigth intelligence som tagit fram rapporten på uppdrag av bemanningsföretaget Centric, Internetstiftelsen i Sverige och Ericsson.

Resultaten visar att många av de hypoteser som finns om varför kvinnor inte söker sig till yrken inom it, tycks stämma. Det lever, enligt rapporten, kvar en förlegad och stereotyp bild av it-branschen som manliga data-hackers.

– När man gör en sådan här rapport får man ett kvitto på hur bilden av branschen ser ut. Och oavsett om företagen inte håller med om den bilden så måste de förhålla sig till den. Det är tydligt att vi som bransch måste göra förändringar. Är det en bild av en grabbig attityd, måste vi se till att den ändras, säger Klas Bonde som är vd på Centric.

Råden som deltagarna själva kommer med rör i mångt och mycket just branschkulturen. Företagen måste försäkra sig om att kvinnor inte blir utsatta för nedvärderade kommentarer om kunnighet i ämnet, använda en mer samhällsorienterad framtoning. Men också behovet av att öka intresset och kunskapen redan i skolan. En deltagare tycker att man ska skapa mentorsprogram för gymnasietjejer.

Läs mer: "Ny skitstorm väntar i spelvärlden"

De företag som har lyckats med att rekrytera fler kvinnor är samma it-företag som ofta rankas högt bland ungdomar som populära arbetsplatser. Men också nya företag som etablerat en annan image än sina äldre kollegor: Google, Facebook och Spotify, skriver rapportförfattarna.

Allt är dock inte nattsvart, det finns möjlighet att vända utvecklingen. Bristen på uppmuntran till tekniska intressen lyfts fram som en anledning att kvinnor inte vill jobba inom it. Och bara en tiondel av de som svarat tycker att de fått lära sig tillräckligt i skolan. 46 procent tror att om de fått lära sig mer, i unga år, kanske de hade varit mer intresserade.

Men det finns också det som lockar med it-branschen, bra lön och goda karriärmöjligheter. På gott och ont, menar Klas Bonde.

– Branschen törstar efter kvinnor och de tjejer som kommer in gör ofta en snabb karriär, de blir projektledare och konsulter. Enligt min analys tappar vi kvinnor i teknikledet, hantverket it. Det är en svår nöt att knäcka, hur man ska få kvinnor att vilja ha tekniken som karriär. Det är baksidan, men jag tror att företagen gör sig en björntjänst genom att ta bort kvinnorna från tekniken.

Undersökningen bygger på svar från drygt 1 000 kvinnor mellan 16 och 30 år. Och det finns skillnader i attityderna, beroende på ålder och var de bor. Unga kvinnor i Stockholm är till exempel betydligt mer intresserade av yrken inom it, 46 procent svarade att de kan tänka sig att jobba inom den sektorn. Jämfört med Malmö där bara 21 procent svarade det samma. De mellan 16 och 20 är också mer positiva än den äldre gruppen.