Det skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke, MP, på SVD:s debattsida. Ministern konstaterar att en släckning av FM-nätet som ­föreslagit innebär att tio miljoner radio­apparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna, och att det skulle behöva starka skäl.

Synpunkterna har varit delade. Dels finns det de som framhåller fler program, nya tjänster och bättre konkurrens på radioområdet. Dels finns det nackdelar, som regeringen lyfter fram:

  • Totalförsvaret och katastrofberedskapen riskeras påverkas negativt.
  • Täckningsgraden, det är osäkert om digital radio når hela Sverige.
  • Åsikterna hur tillstånden ska fördelas går i sär i radiobranschen.
  • Efterfrågan hos allmänheten är högst oklar.

”Mot bakgrund av remissutfallet är regeringens slutsats därför att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+. En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i svensk krisberedskap. Rege­ringens uppfattning är också att vår nuvarande radio­lösning, det vill säga FM-nätet kompletterat med webbradio, inte heller är behäftad med sådana brister att en övergång är motiverad”, skriver Alice Bah Kuhnke.

Regeringen avser nu att, som det heter, ”följa utvecklingen”.

Tidigare:
Låt detta bli slutet på DAB-galenskaperna
DAB-nätet håller inte vad det lovar
Grattis, radiolyssnare – ni är överkörda
Dab-radio? Makalöst pinsamt