Man i soffa med dator

I dag presenterar Arbetsförmedlingen sin yrkesprognos för 2016. Och precis som tidigare rapporter visat skriker it-branschen efter kompetens. Området data och it sysselsätter allt fler och jobbtillväxten bedöms som stark.

– Det är framför allt kvalificerad arbetskraft man vill har och är man dessutom erfaren är det ett plus. Men arbetsmarknaden är så pass stark på området att det inte är någon större skillnad för de med erfarenhet och de nyutexaminerade, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

De flesta arbetstillfällena finns inom grenarna information och kommunikation, alltså it-konsultbolag och företag som jobbar inom dataprogrammering. Men it-yrken finns inom alla områden: industri, handel, finansiell verksamhet och offentliga tjänster.

– Vi skär inte i denna rapport på områdesnivå, det är yrken vi tittar på. Men vi ser att efterfrågan är bred och hög inom både privat och offentlig sektor, säger han.

Framför allt är det personer med eftergymnasial utbildning och erfarenhet som efterfrågas. Inte sällan har arbetsgivaren specifika krav om erfarenhet av den verksamhet som it-systemet används i. Ska man arbeta som utvecklar inom hälso- och sjukvården behöver kan ha kunskap om just det området, vilka andra system som används och hur de samarbetar. Detta är inte kunskaper man kan lära sig i skolbänken utan det kommer från yrkeserfarenhet.

– Man behöver ha förståelse och erfarenhet av sammanhanget som systemet ska användas i. Det är där de specifika kraven kommer in i bilden, säger Håkan Gustavsson.

Läs mer: Google: Meningslöst att fråga hur du klarar dig som pyssling i en mixer på arbetsintervjun

Kraven för systemförvaltare- och administratörer och drifttekniker har höjts de senaste åren. Samtidigt gör den tekniska utvecklingen att behovet av de tjänsterna minskar. Där gör Arbetsförmedlingen bedömningen att arbetsmarknaden balanseras det kommande året. Inte heller helpdesk- och supporttekniker har det lika lätt som andra kollegor i branschen. Konkurrensen bedöms vara fortsatt hård och trots att efterfrågan stiger är det många som slåss om jobben.

– Det handlar ofta om yrken på gymnasialnivå och utvecklingen på arbetsmarknaden beror på att man effektiviserar och outsourcar tjänster utomlands, säger han-

Enligt rapporten kommer arbetsmarknaden för it-yrkena se ut ungefär som den gör i dag under de kommande fem till tio åren. De områden som kräver hög kompetens kommer har fortsatt hög efterfrågan. Andra som, support och förvaltning, kommer har en något hårdare konkurrenssituation. Håkan Gustavssons tips är att satsa på en bra utbildning.

– Ju längre utbildning, desto bättre utveckling på arbetsmarknaden. Det är bra att det är fler som söker it- och tekniska utbildningar, men de behöver bli fler. Det finns en så underliggande tillväxt i branschen, säger han.

Men allt kan inte lösas med utbildning och fler utexaminerade ingenjörer. För att arbeta som it-arkitekt krävs erfarenhet, kunskaper man inte får i skolbänken.

– Där får man kanske låta tiden ha sin gång, säger Håkan Gustavsson.