Ewa Carlsson, kanslichef för E-delegationen
Ewa Carlsson, kanslichef för E-delegatione. Foto: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet, CC-licens

I förra veckan lämnade E-delegationen sitt slutbetänkande till it-minister Mehmet Kaplan, onsdag 30 juni slutförs deras arbete. Delegationen har under sex års tid jobbat med att på olika sätt koordinera utvecklingen av e-förvaltningen och konstaterar nu att stat, kommun och landsting måste samverka bättre. Både tidigare och på ett mer effektivt sätt.

– I dag förväntas man som medborgare hålla koll på var och till vem man lämnat uppgifter. Har man som målbild att vara bäst i världen på digitala tjänster måste det effektiviseras, säger Ewa Carlsson, kanslichef och huvudsekreterare för E-delegationen.

Läs mer: Nu pressar regeringen på för att få fart på e-förvaltningen

Som exempel på mer effektiva sätt att arbeta nämner hon verksamt.se, ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Dit kan människor som vill starta eget vända sig för att få svar på sina frågor om allt från hur man startar bolag till hur man avvecklar ett.

­– Folk förväntar sig att myndigheter ska hålla ordning på det som lämnas ut. Och för att kunna åstadkomma det måste man samarbeta mer på tvären och få förutsättningarna för att kunna lämna över informationsmaterial, säger hon.

Det finns till exempel fortfarande hinder i rådande lagstiftning som måste förändras, däribland bestämmelser kring underskrifter och hantering. Stora delar av jordabalken är daterade, skriven för en tid då penna och papper var det som gällde. Något som förhindrar elektroniska överlåtelse- och upplåtelsehandlingar. I bouppteckningar krävs stämpel och flera skriftliga underteckningar för att de ska gillas. Listan kan göras lång.

Läs mer: Nu ska it-ministern styra upp e-förvaltningen

Andra områden där delegationen föreslår förändringar är för finansieringsmodellerna.

– När man jobbar på tvären, mellan myndigheter, krävs andra finansieringsmodeller. I dag löser man det ofta projekt för projekt – det är inte hållbart. Vi tror inte att det finns ett svar. Men man behöver se över vad som händer där en myndighet står för investeringen, men nyttan berör en kommun.

Andra områden är ekonomiskt bistånd, där varje slagning i systemet kostar pengar. Det vore smartare med ett gemensamt system anser delegationen.

Delegationens förslag på åtgärder sammanfattas i fyra punkter. Regeringen bör:

  • Driva på så att digitala tjänster blir förstahandsval för medborgare och företag när de är i kontakt med offentlig sektor. 
  • Göra det möjligt för myndigheterna att utbyta information utan att betala avgifter. 
  • Få till en långsiktig finansiering för förvaltning och drift av gemensamma tjänster som Mina meddelanden, Mina fullmakter och Mina ärenden.
  • Driva på förändringar av regelverk och lagar.

It-ministern Mehmet Kaplan tog emot slutbetänkandet i slutet av förra veckan. I ett pressmeddelande skriver de att regeringen inrättat en ny enhet på Näringsdepartementet, enheten för e-förvaltning, som kommer ha beredningsansvar för frågorna.

– Vi behöver undanröja juridiska hinder för de lösningar som myndigheterna föreslår, skapa en bättre samordning av de olika utvecklingsinitiativen som regeringen driver och en bättre styrning av de förvaltningsgemensamma tjänsterna, kommenterar it-minister Mehmet Kaplan.