Kinas flagga i snöväder

Kina har redan långtgående system för att övervaka och begränsa trafiken på internet. Nu stärks de systemen ytterligare. Den nya lagstiftningen omfattar ett flertal områden: däribland försvar, livsmedelssäkerhet och tekniksektor, skriver IDG News.

Några exakta detaljer om hur lagen kommer att se ut finns inte än, men enligt statskontrollerad media åberopas bättre cybersäkerhet som motivering. Centrala informationssystem i landet ska ”säkras och bli kontrollerbara”.'

Läs mer: Massiv dataläcka hos amerikanska myndigheter - misstankarna riktas mot Kina

Tidigare i år uppstod diskussion kring Kinas anti-terrorlagar där utländska företag kunde tvingas lämna över krypteringsnycklar till myndigheterna. Nu är amerikanska handelsorganisationer rädda att de nya lagarna ska göra det än svårare för utländska företag att agera i landet.

Företrädare för den kinesiska regeringen menar å sin sida att de nya lagarna inte skiljer sig från de förändringar som länder i västvärlden gjort för att förbättra säkerheten.

”Kina har alltid haft en öppen politik till resten av världen. Vi välkomnar alla utländska företag i Kina att följa de lagarna och erbjuda lagliga tjänster”, sa Zheng Shuna, en regeringsföreträdare, vid en presskonferens.

Läs mer: Ryssland och Kina lovar att inte hacka varandra

Kina är ett av världens mest censurerade och kontrollerade när det kommer till vad man får och inte får göra på internet. Dessutom är förhållandet mellan just Kina och USA kyligt efter cyberattacker, där misstankarna riktats mot Kina.