Pentagon
Foto: David B Gleason (CC)

Det är den amerikanska tv-kanalen CNBC som uppger att ryska hackare har angripit Pentagon. Hackarna ska ha riktat in sig på ett icke-säkerhetsklassat e-postsystem med målet att komma åt uppgifter från den så kallade Joint Staff – en grupp människor på Pentagon unnder ledning av försvarschefen Martin Dempsey. Enligt källor till CNBC ska attacken ha skett i juli och ha drabbat 4 000 anställda.

Läs mer: Hackare intensifierar attacker i jakten på hemlig information.

Källorna säger också att det visserligen inte går att slå fast att den ryska myndigheten ligger bakom men att attackens omfattning ändå tyder på att någon stat har genomfört det hela.

Hackarna ska inte ha kommit över några känsliga uppgifter.