Google

Fyra gånger slog blixten ned i den kraftstation som försörjer Googles datacenter i Belgien med el. Händelsen inträffade på morgonen torsdagen den 13 augusti ledde till ett kortare strömavbrott i datacentret.

Under helgen började fel uppstå i en liten del av de diskar som sköter Googles verktyg Compute Engine, och vissa av diskarna tappade även data.

Läs mer: Google avslöjar sina djupaste nätverkshemligheter

Nu var det inte stora mängder data som gick förlorade, enligt Google handlade det om 0,000001 procent av diskutrymmet i den zon som har namnet europe-west1-b.

Men trots det meddelar Google att man tar det inträffade på allvar och har analyserat det hela noga. Nu arbetar företaget för att förbättra tillförlitligheten hos all lagring i Google Compute Engine.