Google

Brittiska informationskommissionen har begärt att Google tar bort länkar till artiklar som handlar om att Google tar bort länkar till artiklar. I ryggen har de regelverken kring rätten att bli bortglömd som infördes förra året.

Efter en dom i EU-domstolen går det att begära att Google och andra sökmotorer tar bort länkar som dyker upp när någon söker på ens namn. För att länken ska försvinna ska den vara oriktig, irrelevant eller överflödig.

Läs mer: Blixten slog ned i Googles moln - 0,000001 procent av filerna försvann

En av dem som valde att utnyttja den här möjligheten var en man från Storbritannien. Tio år tidigare hade mannen varit inblandad i någon form av brottslighet, av ringa karaktär. Mannen begärde att länkarna som refererade till hans kriminella historia plockades bort från sökresultatet. Google gick med på hans begäran och händelsen blev nyheter världen över. Google hade kapitulerat inför EU:s lagstiftning.

Några av de artiklar som då skrevs nämnde mannen vid namn. Vilket resulterar i att även de artiklarna också måste bort, anser de brittiska myndigheterna. Bort med hänvisningar till nyheten om att ta bort resultat när någon söker på personens namn. Det är inte utan att det blir lite snurrigt i skallen.

Läs mer: Segt namn på nya Android - Google fluffar till operativsystemet

I ett svar till Gizmodo skriver en representant från informationsmyndigheten att de visserligen förstår att nyheten är av intresse för allmänheten. Men att de för den sakens skull inte behöver namnge mannen och använda länkar som refererar till hans bakgrund.

Senaste omgången i turerna kring integritet och skyddandet av människors privatliv på internet sätter fingret på något som alla bör komma ihåg: man blir aldrig helt bortglömd. Reglerna gäller bara resultat i europeiska sökmotorer. Sitter personen utanför EU eller vid en dator med vpn-klient – då spelar det ingen roll att Google följt lagstiftningen och plockat bort länkarna.