Datalagring

Regeringens utredare tar inte hänsyn till integriteten, skriver flera stora aktörer om datalagringsutredningen. Advokatsamfundet, IT&Telekomföretagen och Stiftelsen för internetinfrastruktur är några av de som ger datalagringsutredningen en känga.

I en dom från april förra året ogiltigförklarar EU-domstolen EU:s eget datalagringsdirektiv, det som innebär att telefon- och internetoperatörer ska lagra trafikdata i sex månader.

Men den svenska lagen finns kvar. Regeringens utredare, före detta rikspolischefen Sten Heckscher, menar att lagringen är berättigad och presenterade sina efterforskningar i en rapport i mars i år.

Under sommaren har flera stora it-aktörer och andra berörda parter har fått skicka in sina remissvar och där finns stark kritik mot utredningen och de slutsatser som Sten Heckscher drar.

Läs mer: Hård kritik mot utredning om datalagring - "viftar undan integritetsfrågorna"

Advokatsamfundet är kanske de som går hårdast fram när de beskriver utredningen som ”en partsinlaga för de polisiära intressena”. De och flera andra aktörer anser att utredaren mer eller mindre struntat i huruvida lagringen är integritetskränkande.

– Advokatsamfundet finner att Datalagringsutredningen endast haft ett begränsat intresse av den personliga integriteten och hur allmänheten upplever övervakningen, skriver Advokatförbundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen är också skeptiska till Sten Heckschers utredning. I sitt remissvar skriver de att utredningen inte har tagit hänsyn till vad EU-domstolen kommit fram till när det gäller hantering av trafikuppgifterna.

– Vi upplever att datalagringen kan vara integritetskränkande, vilket också EU-domstolens utslag visar. I sin utredning bortser Heckscher från det och har bara tittat på utlämningen av uppgifter och inte på själva lagringen vilket vi ställer oss kritiska till, säger Kajsa Frisell som är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen till IDG.se.

Organisationen slår i sitt remissvar fast att de anser att det är ett betydande ingrepp i den personliga integriteten att lagra all elektronisk kommunikation.

– Vi anser att man från lagstiftarnas håll bör ta ett helhetsgrepp kring den här frågan och se om det är så här vi vill ha det i Sverige – vill vi att man ska lagra så här mycket data för så här många och under så här lång tid?, säger Kajsa Frisell.

Internetstiftelsen i Sverige (IIS), som bland annat sköter den svenska topdomänen .se, är kritiska till själva premisserna för utredningen.

Läs mer: Regeringens utredare står på sig: Trafikdatalagring helt okej

– Det här handlar om integritet kontra behov av kontroll från brottsbekämpande myndigheters håll. Det är tveksamt huruvida utredaren haft möjlighet att tänka igenom hela frågan. Är behovet verkligen så stort jämfört med behovet av att skydda den personliga integriteten?, säger IIS chefsjurist Elisabeth Ekstrand till IDG.se.

De menar att det redan i uppdragsbeskrivningen var för snävt formulerat, att det inte fanns en chans för utredaren att ta upp integritetsfrågan.

– Redan genom att ge ett så smalt uppdrag till utredaren ger man inte heller utredaren en möjlighet att utreda frågan om integritet kontra datalagringsbehov. Man snävar in frågan på ett sådant sätt för att inte få igång den debatten igen, säger Elisabeth Ekstrand.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning