Flera andra aktörer har också kritiserat utredning i sina remissvar. Föreningen för Digitala fri- och rättigheter (DFRI) skriver att de ”avstyrker utredningens förslag i sin helhet” och Swedish Network Users’ Society (SNUS) anser att utredningen inte tar hänsyn till att datalagringen är ett ”allvarligt intrång i rätten till privatliv”.

Forskaren Jacob Dexe, som sammanställt forskningsintutet SICS Swedish ICT remissvar, säger till IDG.se att det är ”slarvigt” av utredaren att inte ta upp integritetsfrågan.

Han menar att utredaren endast tagit upp fördelarna som brottsbekämparna får av den lagrade datan, och struntat i att undersöka om de är tillräckligt stora för att motivera att massinsamlingen av uppgifter.

– Det är svårt att ta ställning till de förslag som läggs i och med att utredningen har ganska stora brister i sina antaganden. De saker som vi anser att han borde titta på har inte bemötts, vilket gör det väldigt svårt för regeringen att ta fram ett vettigt lagpaket baserat på den här utredningen.

Det råder också oenighet i regeringen om datalagringslagen alls ska finnas kvar. Till Dagens Nyheter säger Miljöpartiets it-politiska talesperson Anders Schröder att massinsamlingen av data bör upphöra.

Socialdemokraterna och inrikesminister Anders Ygeman anser däremot att lagen fungerar bra, och bara behöver smärre justeringar. Vilket stämmer bra överens med resultatet av Sten Heckschers utredning.

Läs mer: Datalagringen dissad i Nederländerna – inte tillräckligt säkert tyckte domstol

Samtidigt pågår en juridisk process om den svenska datalagringen. Tele2 har överklagat Post- och telestyrelsens besked att de måste lagra uppgifter om datatrafik trots EU-domstolens beslut förra året.

Det målet ligger hos kammarrätten, som i våras begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Om Tele2 skulle få rätt att sluta med datalagringen skulle det gå på tvären mot vad datalagringsutredningen kommit fram till. Ett avgörande i fallet väntas komma först under nästa år.

Kajsa Frisell på IT&Telekomföretagen hoppas att regeringen kan avvakta domsluten innan de tar ställning till datalagringsutredningen.

– Skulle vi gå vidare med förslagen i utredningen som Heckscher har gjort och det kommer en dom som omkullkastar det, då har vi verkligen lagt tid och resurser på fel saker.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning