Sexrobot

Vetenskapsmän och företag lägger allt mer tid och pengar på att utveckla sexrobotar. Maskiner formade som kvinnor, eller rentav barn, som ska tillfredsställa framförallt mäns sexuella behov. Men nu får det vara nog. Det anser forskarna bakom Campaign Against Sex Robots som lanserades igår.

– Från de här företagen finns det en slags attityd av att det här är bara maskiner, så vad spelar det för roll? Man har till och med pratat om sexrobotbarn som kan användas av pedofiler och det görs utan att titta på om det här är en lösning eller bara förvärrar den situation vi har, säger robotforskaren Erik Billing vid Skövde högskola till IDG.se.

Bakom kampanjen finns också etikforskaren Kathleen Richardsson vid Montfort University i Leicester. De två började fundera över problematiken kring sexrobotar när de undersökte hur robotar kan användas som terapiverktyg inom vården.

Läs mer: Är AI det största hotet mot mänskligheten? Svenske filosofen Nick Boström har svaret klart.

– Det vi insåg är att det inte finns någon större etisk debatt om tillämpning och utveckling av sådana här robotar. Det finns debatt när det gäller militära applikationer, och robotar inom vården, men inte om sexrobotik. Vi tyckte att det var anmärkningsvärt för det finns flera väldigt komplexa frågor – vad är det egentligen vi skapar med den här typen av robotar? säger Erik Billing till IDG.se.

Han menar att industrin som utvecklar sexrobotar marknadsför dem som en lösning. Ett substitut för prostitution, trafficking eller pedofili när en robot finns mer lättillgänglig. Det är argument som kampanjen avvisar.

– Det finns väldigt lite vetenskapligt stöd för det. Snarare, om man tittar på det här i stort som en av många sexleksaker, bidrar det till en ökad efterfrågan på prostituerade och en förstärkning av problemen för kvinnor som är utsatta för trafficking, menar Erik Billing.

Dessutom kan sexrobotar påverka samhället negativt på fler sätt, menar Erik Billing. Med dagens teknik blir roboten ingen science-fictionpartner att leva tillsammans, utan en maskin som går att slå av och på och som kan följa några enkla kommandon. Att börja förknippa kvinnor med de egenskaperna för inget gott med sig menar han.

– Om man ser roboten som en sexleksak är frågan vad man orsakar när man formar den här sexleksaken som en kvinna, som väldigt tydligt är ett objekt som ska tillfredsställa ett manligt sexuellt begär. Vi menar att det här bara bidrar till en allmän objektifiering av kvinnokroppen och bidrar till ojämställdhet i samhället, säger Erik Billing.

Läs mer: De varnar för Terminatorframtid. Kräver totalstopp för mördarrobotar.

Målet med kampanjen är i första hand att väcka en debatt om sexrobotar, och så långt har det lyckats. Under det senaste dygnet har Erik Billings och Kathleen Richardssons budskap spridits i mängder av internationella medier. Exakt hur de går vidare nu är inte klart, men de kommer att fortsätta att mana till försiktighet när det kommer till sexrobotar enligt Erik Billing.

– Det vi argumenterar starkt för är att man får in ett etiskt övervägande, både i forskning om och utveckling av de här robotarna. I vilken form det sedan ska tas är mer en politisk debatt. Vi vill bara visa att den bild som målas upp i science-fiction är inte vad vi talar om i verkligheten, och det måste vi fundera igenom innan vi släpper ut det här som om det vore helt problemfritt, säger han.