Den som levt under en sten de senaste tio åren kanske skulle bli överraskad. Men vi som lever i digitaliseringens tidsålder höjer knappast på ögonbrynen åt det faktum att så gott som alla barn har tillgång till internet, att mer eller mindre alla elever mellan 11 och 16 har tillgång till dator. Och att de har en egen smartphone.

I rapporten Eleverna och internet, sammanställd av IIS, får vi veta mer om hur den användningen ser ut. Och vad eleverna gör på internet.


De allra minsta

67 %

av alla 2-åringar som börjar förskolan är redan internetanvändare. Och 58 procent använder en surfplatta

5 %

av alla 3-åringar i studien har en egen mobiltelefon. Däremot är det 48 procent som surfar via sina föräldrars telefoner. Var fjärde förskoleelev använder internet i mobilen.

7 av 10

Barn mellan fyra och sex år tittar på tv eller video när de sitter framför datorn eller med spelplattan i knät.

barn datorer
Foto: Lucélia Ribeiro (CC)

Förstakluddarna

9 av 10

tioåringar har en egen mobiltelefon. För när eleverna börjar skolan har många fått sin första telefon. Ungefär var fjärde elev som början ettan har en egen telefon.

92 %

av 8-åringarna använder surfplatta. Men ju äldre de blir desto mer surfar de via mobilen. När de lämnar lågstadiet använder de internet i mobilen lika mycket som i surfplattan, omkring 85 procent.

1 %

av 7-åringarna skickar e-post och 70 procent gör skolarbeten.

Tweenies och tonåringar

100 %

mer eller mindre, av eleverna mellan 11 och 19 har smartphone, internet hemma och internet i skolan. Men…

1 av 10

elever på högstadiet har inte tillgång till dator i skolan. Och en av tio uppger att skolan fortfarande har en specifik datasal.

8 av 10

elever som har egen dator i skolan använder internet varje dag. Utan egen dator är det bara en fjärdedel.

Sociala medier

53 %

av eleverna på högstadiet använder Kik dagligen. Mest populärt är däremot Instagram, som 71 procent använder dagligen. För gymnasieeleverna är den Snapchat som äger, åtta av tio använder appen varje dag.

Säkerhet, kunskap och källkritik

62 %

av eleverna mellan 9 och 12 år tycker att de är bra på att skydda sina personliga uppgifter. Men alla tycker inte att det är så lätt att skilja på vad som är sann och falsk information, 33 procent tycker att de är dåliga på det.

8 av 10

mellanstadieelever tycker att de är kunniga i användandet av datorer. Ju äldre de blir desto duktigare tycker de sig bli.

38 %

av högstadieeleverna bryr sig inte om de får motstridiga uppgifter från två olika sajter. På mellanstadiet är det 30 procent, och 34 procent av eleverna vet inte om de bryr sig. Samtidigt säger 58 procent av de mellan 11 och 16 att de ofta försöker hitta mer information på annat håll.

28 %

av grundskoleeleverna har fler än 20 konton som kräver inlogg. Och sex av tio byter sällan eller aldrig lösenord.

80 %

av alla gymnasieelever tycker att de är helt eller delvis en del av informationssamhället. Elever, både i grundskolan och gymnasiet har de senaste åren fått en mer positiv attityd till internet.