Tillsammans med läkare eller terapeut lägger patienten upp ett schema över hur många gånger och när hen ska testas. Ett meddelande skickas till personens telefon när det är dags. På så sätt kan patienten diskret gå undan och blåsa i mätaren utan att kollegor eller bekanta behöver veta. Om de för tillfället är utan uppkoppling sparas informationen lokalt, krypterad utifall att någon obehörig lägger vantarna på telefonen.

– Målet är att vi så snabbt som möjligt ska kunna ge vårdpersonalen en bild av vilka patienter som är i behov av stöd. När de loggar in möts de av en lista över sina egna patienter där det direkt syns om de genomfört testerna. Eller ännu viktigare om någon missat, vilket kan betyda att de druckit och behöver extra stöd, säger Fredrik Remaeus.

All form av deltagande i studien eller användningen av Triple A är frivillig. Det är bara vårdgivaren och patienten själv som behöver veta.

Läs mer: Appen som får blinda att se - med dina ögon

– Även om systemet bygger på täta nykterhetstester och en ökad kontroll, blir det också en frihet för patienten som vill ha ett stöd i sin vardag. I och med att man kan sköta det diskret är det ett mindre integritetsproblem än att åka fyra veckor till behandlingshem, eller besöka öppenvården. Vi tror att det i första hand kommer att vara intressant för motiverade patienter som fortfarande har något att förlora på att fortsätta dricka, säger Elin Karlberg.

I studien kommer de titta på systemet används redan under bedömningsfasen, men också under behandlingen och eftervården. Elin Karlberg påpekar att tanken inte är att systemet ska ersätta andra vårdinsatser, som terapi och medicinering. Ett vertyg för patienten och vården för att ha daglig kontakt.

– I detta finns möjlighet att spara stora värden, både för individen och samhällsekonomiskt, säger hon.

I projektet ingår Innovation Akademiska och Beroendemedicinska mottagningen vid Akademiska sjukhuset samt Nämndemansgården som i nära samarbetet varit med och tagit fram produkten med företaget Kontigo Care. I ryggen har de också 4,75 miljoner kronor från Vinnova för att finansiera bland annat den vårdpersonal som är delaktiga utvecklinge av Triple A och de studier som startar i oktober.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning