video

Streamingsajter som Dreamfilm gör tv-serier och filmer lättillgängliga för en bred allmänhet. Utan lov delar de upphovsrättsskyddat material, utan att du behöver ladda ned något. Men är det olagligt?

Nu vill en holländsk domstol att EU-domstolen reder ut frågan. De vill bland annat veta om det är olagligt att sälja hårdvara med inbyggda appar för piratstreaming, och om den som streamar själv begår något upphovsrättsbrott.

Bakgrunden är en rättstvist mellan den holländska antipiratgruppen Brien och sajten Filmspeler. På sin webbshop säljer Filmspeler ”piratboxar”, mediacenter som är förprogrammerade med olika illegala streamingtjänster – som en piratversion av Apple TV. De marknadsförs med slogans som ”Netflix är historia”.

Läs mer: Hollywood ska skicka fakturor till svenskar som använder Popcorn Time

Brien menar att verksamheten är olaglig, men den holländska domstolen är osäker på om den faktiskt är det med dagens lagstiftning. Därför har de skickat frågan vidare för att få ett förhandsavgörande från EU-domstolen, som har i uppdrag att tolka lagstiftningen.

Men den holländska domstolen vill inte bara veta om själva piratboxarna är olagliga. Mer intressant är att de också vill ha svar på om de som använder dem bryter mot lagen.

”Ska lagen tolkas som att det inte finns stöd för att slutanvändaren gör en tillfällig kopia när denne streamar upphovsrättsskyddade verk från en hemsida där verken erbjuds utan upphovsmannens samtycke?”, undrar det holländska rättsväsendet.

Läs mer: Fildelarnas fiende vill se hårdare straff för upphovsrättsbrott

I klartext: är det olagligt att streama piratkopierat material?

Den ”tillfälliga kopian” som nämns är materialet som för en kort stund lagras på din dator eller telefon när en film eller spelas från nätet. Ett litet stycke landar på din enhet, och tas genast bort igen när den biten av materialet har spelats upp.

Svaren kan få stora effekter på hur piratstreaming ska hanteras. Om EU-domstolen går på antipiratorganisationens linje blir det olagligt bara att titta på en strömmad film, om den är olovligt uppladdad.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

1. Ska copyright-direktivet tolkas som att ”en kommunikation med allmänheten” sker om någon säljer en produkt (till exempel en mediaspelare) där denne installerat tillägg som innehåller länkar till hemsidor där det finns direkt åtkomst till upphovsrättsskyddade verk som filmer, serier och livesändningar utan upphovsmannens samtycke?

2. Är det en väsentlig skillnad:

a) Om det upphovsrättsskyddade materialet inte har tillgängliggjorts till allmänheten tidigare eller bara gjorts det bakom en betalvägg?

b) Om tilläggen i mediaspelarna som innehåller länkarna är fritt tillgängliga och användarna har möjlighet att installera tilläggen själva?

c) Om hemsidorna där det upphovsrättsskyddade materialet finns är tillgängliga via internet utan att använda mediaspelarna?

När det kommer till att streama från en olaglig källa:

1. Ska lagen tolkas som att det inte finns stöd för att slutanvändaren gör en tillfällig kopia när denne streamar upphovsrättsskyddade verk från en hemsida där verken erbjuds utan upphovsmannens samtycke?

2. Om svaret på fråga ett är nej, bryter det mot Bernekonventionens trestegstest?

Källa: Upphovsrättsorganisationen Briens översättning av frågorna, publicerade på IPKat.