Daniel Westman som är doktorand i rättsinformatik på Stockholms universitet säger att ett besked om att streaming är olaglig kan bli viktig symbol för rättighetsorganisationerna.

– Det skulle bli en markering, att man faktiskt kan säga att det är olagligt att titta på piratstreaming. Men det skulle inte kunna innebära att man de facto skulle kunna komma åt fler, eftersom det inte är så lätt att bevisa att någon sitter och tittar på piratstreaming, säger han.

Det kanske inte skulle bli lättare att sätta dit dig för att du streamar film, men EU-domstolens beslut kan få ringar på vattnet.

Läs mer: Svenska piratjägare sätter hoppet till nya vapen

Det är ju inte bara Dreamfilm som tillgängliggör material utan att fråga om lov. Även om det strider mot reglerna så kryllar sajter som Facebook och Youtube av upphovsrättsskyddat material som laddats upp utan tillåtelse.

Dessutom är det samma princip när du surfar in på en sida och ser en upphovsrättskyddad bild som laddats upp utan tillfälle. Den landar för en stund på din hårddisk.

– Om jag går in på en sida där någon olagligt lagt upp ett foto blir det ett upphovsrättsbrott bara genom att jag går in på sidan och det framställs en tillfällig kopia på min dator, menar Daniel Westman.

Om du inte har uppsåt så klassas det visserligen inte som ett brott. Men oavsett om det är brottsligt eller ej, kan upphovsmannen i teorin begära ersättning för att du tagit del av hens verk.

– Enligt upphovsrätten som den ser ut idag kan du bli skyldig att betala en skälig ersättning oavsett om du haft uppsåt eller inte bara för att du sett eller hört något material, säger Daniel Westman.

Läs mer: Här är svenska skådisarna som är farligast att fildela

Nu är det upp till EU-domstolen att bena ut frågan.

Här i Sverige anses de ”tillfälliga kopiorna” inte vara ett upphovsrättsintrång, enligt ett uttalande från som Justitiedepartementet gjorde 2005. Daniel Westman tror att den svenska tolkningen stämmer, men EU-domstolen kan mycket väl vara av en annan åsikt.

– Jag har sagt att jag tror att den bedömning som den svenska regeringen gjorde är den riktiga. Men det är långt ifrån säkert att EU-domstolen håller med.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

1. Ska copyright-direktivet tolkas som att ”en kommunikation med allmänheten” sker om någon säljer en produkt (till exempel en mediaspelare) där denne installerat tillägg som innehåller länkar till hemsidor där det finns direkt åtkomst till upphovsrättsskyddade verk som filmer, serier och livesändningar utan upphovsmannens samtycke?

2. Är det en väsentlig skillnad:

a) Om det upphovsrättsskyddade materialet inte har tillgängliggjorts till allmänheten tidigare eller bara gjorts det bakom en betalvägg?

b) Om tilläggen i mediaspelarna som innehåller länkarna är fritt tillgängliga och användarna har möjlighet att installera tilläggen själva?

c) Om hemsidorna där det upphovsrättsskyddade materialet finns är tillgängliga via internet utan att använda mediaspelarna?

När det kommer till att streama från en olaglig källa:

1. Ska lagen tolkas som att det inte finns stöd för att slutanvändaren gör en tillfällig kopia när denne streamar upphovsrättsskyddade verk från en hemsida där verken erbjuds utan upphovsmannens samtycke?

2. Om svaret på fråga ett är nej, bryter det mot Bernekonventionens trestegstest?

Källa: Upphovsrättsorganisationen Briens översättning av frågorna, publicerade på IPKat.