miljö
Skatt på bredband som en avgift på tjänster som Facebook och Netflix.

Förra sommaren tillsatte Miljöpartiet en arbetsgrupp som skulle ta fram en ny kulturpolitik för partiet. I går presenterades förslagen och ett av de är nya skatter på digitala tjänster.

”Någon form av bredbandsskatt ska införas och samtliga internetaktörer som verkar kommersiellt i Sverige måste kunna beskattas i landet”, skriver arbetsgruppen i sitt förslag.

– Vårt förslag är en skatt på bredband, en sorts avgift på en del av de streamade tjänsterna och på en del av de gemensamma nättjänsterna, som Facebook och Google, som i dag inte betalar skatt i Sverige, säger Tjia Torpe som lett Miljöpartiets arbetsgrupp.

Läs mer: Så mycket betalar du till Copyswede - och så slipper du undan

Så för att sammanfatta kan du behöva betala skatt på ditt bredband. Tjänster som Spotify och Netflix kan behöva betala skatt. Och globala it-företag som är verksamma i Sverige kan behöva börja betala en kulturskatt.

Många av de globala nätjättarna som Apple, Google och Facebook betalar idag väldigt små summor skatt i Sverige. Andra länder, som exempelvis Frankrike, har kämpat för att sätta en kulturskatt på dem.

– Det är ju multimiljardärbolagen som gör vinster som nästan saknar motstycke, så man kan inte direkt påstå att de är panka, säger Tjia Torpe.

Så vad ska pengarna gå till?

I programmet nämner arbetsgruppen ett antal områden de vill att Miljöpartiet ska satsa mer på – bland annat forskning om nya betalningsmodeller, bredbandsutbyggnad och ersättning till kulturarbetare.

– Genom att vi nu lever i en kraftigt digitaliserad värld är det några som kommit i kläm. Och de som kommit i kläm är i hög utsträckning kulturarbetare eftersom man fildelar musik, film och andra tjänster. Frågan är hur man ska göra för att de här personerna ska få betalt för sina jobb – för det är vad de inte får när man gör så, säger Tjia Torpe.

Ett av de andra förslagen i kulturprogrammet är att införa konstnärslöner för kulturarbetare, något som skulle kunna delfinansieras med de nya skatterna och avgifterna som föreslås.

Dessutom vill man ha statligt finansierad bredbandsutbyggnad. Så månadsavgiften blir högre, men de som bor i glesbygden slipper bekosta de dyra installationerna.

Läs mer: Elektronikbranschen sågar ny kemikalieskatt

– Alla människor måste få tillgång till bredband eftersom det är en fullkomligt nödvändig infrastruktur. Idag byggs det ut på ett sätt som är lite 1800-talsmässigt – de personer som bor på landsbygden får själva bekosta utbyggnaden, säger Tjia Torpe.

Förslaget om bredbandsskatt har kritiserats bland annat av Centerpartiets infrastrukturpolitiska talesperson Anders Åkesson går hårt åt arbetsgruppen. Han kallar skatten för ”totalt kontraproduktiv”.

– Det normala är att man höjer skatterna på sådant man inte vill ha och sänker skatterna på det man vill uppmuntra. I Trafikutskottet jobbar vi hårt för att samtliga hushåll, företag och individer ska kunna vara uppkopplad och det här förslaget går i rakt motsatt riktning. Det är förbluffande dumt, skriver han i ett pressmeddelande.

Än så länge är den nya kulturpolitiken bara ett förslag, som Miljöpartiets partistyrelse ska gå igenom.