Bumbee Labs
Bild: Bumbee Labs.

Förra året installerade Västerås ett 20-tal dosor som använder signaler från mobiltelefoner för att kartlägga hur människor rör sig i stan. Målet var att ta reda på hur besökare rör sig genom stadskärnan.

Mätningarna har väckt debatt om hur man ska få övervaka människor, och i juni satte Datainspektionen ned foten. Besöksströmmarna i Västerås samlades i en databas, och med hjälp av uppgifterna där i kan det gå att koppla telefonerna till deras ägare, menade myndigheten i ett tillsynsbeslut.

Läs också: Mobilkartläggningen i Västerås bryter mot lagen

Men nu kommer motsatt besked. Efter att Västerås tagit fram en åtgärdsplan ger Datainspektionen projektet godkänt. Där står bland annat att inga uppgifter som kan användas för att spåra individer kommer att sparas i databasen.

– Vi anser att de åtgärder som redovisas i planen är tillräckliga för att komma till rätta med bristerna. Åtgärderna innebär att det inte längre är möjligt att följa hur en person rör sig i Västerås stadskärna. De uppgifter som registreras sparas endast några sekunder, skriver Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Läs också: Svenska tekniken som spårar dig på stan

Västerås måste även se till att informera besökare om att deras mobilsignaler används i mätningssyfte. Det ska göras via Västerås Citysamverkans hemsida, och skyltar i stadens centrala delar.

Tekniken som används kallas IOPS och kommer från det svenska företaget Bumbee Labs. De använder wifi-basstationer som registrerar mobiltelefoner med påslagen wifi. Ett liknande system finns även i Borås, och enligt Bumbee har ett tiotal svenska städer uttryckt intresse för att mäta besökare med deras metoder.