Det är knappt två veckor kvar till Stockholms tingsrätt avgör om Bredbandsbolaget måste blockera sina kunder från att komma åt The Pirate Bay. Men nu kommer besked om att frågan även ska tas upp på EU-nivå.

I fredags skickade Nederländernas högsta domstol över ett infekterat upphovsrättsärende till EU-domstolen. Rättighetsorganisationen Brein har sedan 2010 verkat för att två holländska internetoperatörer ska blockera piratsajten.

I sitt förhandsavgörande ska EU-domstolen svara på två frågor. För det första vill den holländska domstolen veta om The Pirate Bay, med tanke på bittorrent-tekniken, faktiskt kan anses förse allmänheten med piratkopierat material.

pirate bay

Den andra, mer intressanta, frågan är huruvida en domstol enligt EU-rätt kan tvinga en internetoperatör att hindra sina kunder från att nå en sådan sajt.

Om svaret är ja, då skulle det kunna betyda att man kan kräva blockering av sajter i samtliga europeiska länder, säger Daniel Westman som är doktorand i rättsinformatik på Stockholms universitet.

– Om EU-domstolen säger att den här typen av situation kräver ett föreläggande, då har de tydliggjort att det måste finnas möjlighet till blockering i nationell rätt. Det skulle kunna ge rättighetsinnehavarna vatten på kvarnen i Sverige, säger han.

Läs också: Regeringen som (kanske) äger en egen torrentserver

Eftersom domstolen tolkar regler på EU-nivå, så betyder ett nej till blockeringar inte nödvändigtvis att de blockeringsmål som redan avgjorts ogiltigförklaras.

– Om EU-domstolen säger att det inte går att få ett föreläggande enligt EU-rätt, kan man fortfarande enligt nationell rätt välja att ge upphovsrättsmännen ett mer långtgående skydd. Men då har medlemsstaterna ingen skyldighet att införa blockeringar, säger Daniel Westman.

Mycket beror på hur EU-domstolen väljer att formulera sitt svar. Om de skulle komma fram till att en blockad strider mot exempelvis yttrandefriheten eller näringsfriheten skulle det få stort genomslag. Det skulle i praktiken kunna riva upp många blockeringar mot Pirate Bay och liknande sajter.

Men EU-domstolen har tidigare, i det så kallade UPC-målet, kommit fram till att blockering under vissa omständigheter är förenlig med skyddet för yttrandefriheten och näringsfriheten. En sådan tolkning är alltså osannolik.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning