Amazon

Amazon Web Services ska inom några år drivas helt av förnyelsebar el. Företaget planerar nu ytterligare en vindkraftspark med en kapacitet på 100 megawatt, skriver IDG News.

Vindsnurrorna ska byggas i delstaten Ohio och stå klara i maj 2017. Då ska de kunna producera 320 000 megawattimmar om året, vilket motsvarar energiförbrukningen hos 29 000 amerikanska hushåll.

Det är bara en av flera parker som Amazon har i startgroparna, liknande anläggningar planeras i Indiana och Virginia. Målet är att på sikt kunna driva hela verksamheten på förnyelsebar energi. Sammantaget kommer företagets anläggningar att kunna leverera 1,6 miljoner megawattimmar när de står färdiga.

I dagsläget kommer mer än en fjärdedel av Amazons el från förnyelsebara källor, men företaget har också fått kritik för brister i sitt miljöarbete.

Även om de länge haft högskjutande mål, har Amazon vägrat berätta hur de ska nå 100 procent förnyelsebar elförbrukning. Därför fick de i våras ett bottenbetyg i transparens från Greenpeace. Det följdes av ett öppet brev som undetecknades av några av Amazons mest framträdande kunder – bland andra Huffington Post, Tumblr och Creative commons.

– Givet hotet om klimatförändringar och den stora mängden elektricitet som krävs för att driva molnet blir vi allt mer oroliga över vårt ansvar som företag som värderar hållbarhet och delar en oro kring klimatförändringar, skrev de 19 företagen som protesterade mot Amazon.

Att Amazon nu går ut så tydligt med sina vindkraftplaner kanske är ett slags svar på kundernas protester och sågningen från miljöorganisationen.