Hackare

Under hösten har två svenska storbanker drabbats av en rad attacker. Nu är en ung man gripen och misstänkt för att ligga bakom attackerna.

– Ddos-attackerna har genomförts genom användning av ett botnät med 20 000 datorer. Det resulterade i att man inte kunde gå in på bankernas hemsidor. Det har också framställts ett lösenkrav, att mot pengar avsluta attacken, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist till IDG.se

Personen, som är underårig, är misstänkt för grovt dataintrång och försök till utpressning, men inga pengar har utbetalats. Åklagaren bedömer också brottet som systemhotande brottslighet. Dels för att det orsakat skada för bankerna och kunderna men det finns också en psykologisk sida.

– Det är också ägnat att skada tilltron till våra betalningssystem, så därför blir den sammantagna bilden att det handlar om systemhotande brottslighet, säger Mats Ljungqvist.

Läs också: Storbankerna pressas av hackare. Därför har de svårt att skydda sig mot ddos-attacker.

Vid husrannsakan i Växjö gjordes också en del beslag i form av datorer. Vad som ligger till grund för misstankarna, vilka bevis som framkommit och vad förhören med personen gett kan Mats Ljunqvist inte gå närmare in på. Inte heller om några andra är misstänka för brott.

– Vi kan inte utesluta att det finns fler personer. Vi jobbar på intensivt och då det är en ung person gäller särskild skyndsamhet. Bevisningen kommer från flera olika spaningsmetoder från NOA, tidigare rikspolisen, bland annat internetspaning, säger åklagaren.