kamera

Den 18 november höjde Säpo hotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Men är den höjda hotbilden mot Sverige skäl nog att utöka kameraövervakningen? Nej, säger Datainspektionen.

Detta efter att Örnsköldsviks kommun, med hänvisning till hotnivån, fått tillstånd från Länsstyrelsen att utöka sin kameraövervakning kring tågstationen och busstationen. Tidigare har områdena fått övervakas nattetid, men nu får kommunen lov att filma området dygnet runt. Tillståndet gäller så länge det råder en förhöjd hotbild mot Sverige.

Läs också: Så ska digital övervakning i köpcentrum göra oss till mer lojala konsumenter

Men ett förhöjt hot är i sig inget rimligt skäl, menar Datainspektionen som nu överklagat ärendet till förvaltningsrätten.

– Kommunen hänvisar enbart till att Säpo har höjt den generella hotbilden mot Sverige från förhöjt hot till högt hot. Kan det argumentet användas så skulle i princip alla platser i hela Sverige som allmänheten har tillträde till kunna kameraövervakas fritt utan restriktioner. En sådan praxis skulle riskera att sätta hela kameraövervakningslagen ur spel, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö i ett pressmeddelande.

Myndigheten har dessutom yrkat på inhibition, alltså att förvaltningsrätten omedelbart stoppar kameraövervakningen i väntan på en avgörande dom.

Läs också: Information om dig delas som aldrig förr men det tycks inte oroa alls

”Mot bakgrund av det omfattande integritetsintrång som övervakningen innebär måste det ställas mycket höga krav på sökanden att visa ett konkret tungt vägande övervakningsintresse för att tillstånd ska kunna beviljas. Något sådant övervakningsintresse har kommunen inte visat”, skriver Datainspektionen i sin överklagan.