datacenter

Ogiltigförklarandet av Safe Harbor-avtalet rörde om i grytan och ställde många frågor på sin spets. Hur skulle man nu göra för att säkert flytta persondata mellan USA och Europa? Företag med kunder och verksamhet på båda sidor Atlanten såg oroligt på perioden innan ett nytt avtal skulle vara på plats. Experter siade snabbt att nu skulle minsann marknaden för datacenter i Europa explodera.

Och de verkar ha fått rätt. För nu meddelar ännu ett företag att de etablerar sig på europeisk mark. Denna gång är det Tableau som vill erbjuda sina kunder valet att lagra data i USA eller i ett nytt datacenter på Irland. Företaget erbjuder en molnbaserad mjukvara för affärsanalys och ungefär hälften av deras kunder finns utanför USA, skriver IDG News.

Det blir företagets första datacenter i EU och både gamla och nya användare av Tableau Online kommer kunna utnyttja möjligheten. Nya får valet redan vid start, gamla erbjuds att få data överflyttad till servrarna utanför Dublin.

Och Tableau ansluter till en namnkunnig skara företag som redan tagit samma steg. Dropbox, som själva säger att de har tiotusentals kunder i Europa, presenterade sina planer i december. Även Microsoft och Amazon har meddelat att nya center ska byggas.

Safe Harbor-avtalet har sedan de trädde i kraft i början av 2000-talet säkerställt att lagringen av uppgifter i USA om EU-medborgare håller samma säkerhetsnivåer som om de lagrats inom unionens gränser. Reglerna gäller personlig integritet och datasskydd. Men den 6 oktober förklarade EU-domstolen avtalet ogiltigt, det ansågs inte säkert nog.

Krav på att snabbt nå ett nytt avtal har kommit från såväl företag, politiker som ansvariga tillsynsmyndigheter. Samtalen pågår och ansvariga säger att ett avtal håller på att ta form, men än så länge har inga konkreta förslag presenterats. Om det inte görs innan den sista januari har Artikel 29-gruppen, där bland Datainspektionen och andra staters motsvarigheter ingår, sagt att de måste ta i med hårdhandskarna. En sådan åtgärd skulle kunna vara att samtidigt börjar granska hur företag för över uppgifter till USA och på vilka grunder.