Inget annat företag i USA fick fler patentansökningar godkända under 2015 än IBM. En plats de är vana att inneha, men just detta år verkade fokus ha legat på att förse datamaskinerna med mer mänskliga drag, skriver Motherboard. Något som kanske skulle göra dem både mer vänliga och mer effektiva.

Patentansökningar behöver inte alltid leda till konkreta prylar eller faktiska projekt men det ger en glimt av hur ingenjörerna i utvecklingslabben tänker.

Läs också: Var går gränsen för IBM:s supersmarta dator Watson?

”Jag jobbar med flera olika grupper som spånar kring och kommer på nya idéer om i vilken riktning tekniken på IBM ska gå”, säger James Kozloski, forskare och uppfinnare som förra året tog patent på ett datasystem som kan hjälpa människor med Alzheimers sjukdom.

James Kozloski
James Kozloski, IBM.

I förra årets patentkorg ligger flera patent som pekar i riktning mot mer människolik datateknik. Bland annat en ny processor som tar efter den mänskliga hjärnan för att på ett effektivt sätt fatta beslut samtidigt som den tar in information. Med finns också patent som rör programmet som ligger till grund för Watson. Datorn är fortfarande mest känd för att ha tagit hem en omgång Jeopardy 2011 men används i dag som stöd för cancerdiagnosticering.

Ytterligare ett patent gäller ett system som ska hjälpa datorer att lära sig genom att interagera med människor. Som ett sista exempel och bevis på en framtid med människolika datorer: ett system som ska göra att datorerna förstår mänskliga känslor.

Läs också: Siri, Cortana och M. Varför vill alla ha en intelligent assistent just nu?

System som kan förstå oss människor, tolka vad vi känner och till och med agera som vi, är både lockande och skrämmande. Men att skapa en ren kopia av en människa är inte målet med IBM:s forskning.

Själva pratar de om kognitiva modeller, teknik som bygger på annan teknik men som också fungerar var och en för sig. James Kozloski skiljer på att ha mänskliga drag och fullt ut vara som en människa. De är inte intresserade av att skapa en kopia av den mänskliga hjärnan. Precis som IBM-kollegan Guru Banavar sa i en intervju med Techworld under Nobelveckan: Människor ska ställa frågor, definiera mål. Maskinen kan bygga modeller, sortera data, utföra beräkningar. Tillsammans kan de vara bättre än var och en för sig.