Darpa, amerikanska militärens avdelning för avancerad forskning, har tidigare gett oss häftiga prylar som flygande motorcyklar och betydligt mer obehagliga saker som målsökande gevärskulor. Nu fortsätter de på den lite mörkare vägen och satsar på forskning som ska göra soldater till cyborger genom att låta dem koppla upp sig direkt till en dator, skriver The Guardian.

Målet är att ta fram ett neuralt gränssnitt som via ett implantat kan koppla ihop den mänskliga hjärnan med den digitala världen. Det ska kunna fungera som översättare och konvertera det elektrokemiska språket som neuroner använder till ettor och nollor som används inom informationsteknik. Enheten som ska bära tekniken ska inte vara större än en kubikcentimer, skriver Darpa i ett pressmeddelande.

Läs också: På Øredev skapades över 50 nya cyborger – ”Det är nog världsrekord i bodychipping”

Forskning på liknande gränssnitt finns redan och på kopplingarna mellan människa och maskin. Men projektet tros kunna sätta fart på neurovetenskapen och lägga en grund för nya användningsområden.

”Gränssnittsystemen i dagens bästa hjärndatorer är som att två superdatorer försöker prata med varandra genom ett gammalt 300 bauds modem. Tänk er vad som kommer bli möjligt när vi uppgraderar våra verktyg så de verkligen kan öppna en kanal mellan den mänskliga hjärnan och modern elektronik”, säger Phillip Alvelda, ansvarig för Nesd-projektet.

Forskarna ser stora fördelar med programmet om de når sina mål. De hoppas kunna skapa enheter som kan kompensera för nedsatt syn eller hörsel genom att förse hjärnan med ljud- och bildinformation av en kvalitet och i en hastighet som inte är möjlig med dagens teknik.

Läs också: Ett chip i handen är bara början. Varför vill man hacka sin egen kropp?

Den teknik som är godkänd för att använda på människor i dag kan koppla upp signaler från tiotusentals neuroner i varje kanal. Inom Nesd vill de utveckla ett system som kan kommunicera med varje enskild neuron även om det handlar om miljontals. Resultatet skulle bli snabbare och tydligare kommunikation.

Men det krävs mer. För att drömmen ska ros i hamn krävs rejäla framsteg inom neurovetenskapen, syntetisk biologi, lågenergielektronik med mera. Och lägg där till att de kliniska testerna också måste utvecklas och vässas.