Safe Harbor

Det lagförslag som skulle ge europeiska medborgare samma integritetsrättigheter som amerikaner kommer troligen försenas. Något som kan komplicera förhandlingarna kring ett nytt Safe Harbor-avtal mellan EU och USA, skriver Reuters.

Förslaget var tänkt att gå upp i amerikanska senaten under torsdagens sammanträdde. Men nu säger en medarbetare i den juridiska kommittén att förslaget troligen inte kommer dyka upp som planerat. Lagen om rättslig prövning skulle ge medborgare i EU samma möjlighet till att gå till domstol i USA om man misstänker att polis eller andra myndigheter kränkt deras privatliv.

Lagstiftningen är en viktig del för att kunna skapa ett ramverk för ett nytt Safe Harbor-avtal. Och det börjar bli bråttom att nå resultat. Dataskyddsmyndigheter i EU:s medlemsländer har satt en deadline till slutet av månaden. Annars kommer de vidta omfattande kontrollåtgärder, framför allt mot företagens standardklausuler.

Tusentals företag har tidigare förlitat sig på avtalet, som ogiltigförklarades av EU-domstolen i oktober 2015, för att fritt kunna hantera data som skickas över Atlanten. Avtalet har varit nödvändigt för mångas verksamhet eftersom regelverken är striktare i Europa än i USA.

Oron för att ett avtal inte ska bli klart så fort som möjligt växer i takt med att dagarna går. Och företagen varnar för enorma konsekvenser om så inte sker. Kan inte säkerheten för informationen garanteras kan det sätta käppar i hjulen för företag i alla branscher säger de.

När en omröstning kan ske, om den inte äger rum under torsdagen, framgår inte av uppgifterna till Reuters. Europeiska dataskyddsmyndigheter har ett möte inplanerat till den 2 februari. Då kommer de bestämma vilka åtgärder de kommer att vidta om inget nytt ramverk är på plats.