telia

Det är en hård kamp om vem som ska bli först med 5g i Europa. Telia var först ut när fjärde generationens mobilkommunikation lanserades. Nu ska operatören tillsammans med Ericsson erbjuda kunder i Stockholm och Tallinn att "uppleva 5g-tjänster" redan 2018. Detta enligt ett gemensamt utspel som gjordes på fredagen.

Men hur pass utbyggt ett 5g-nät kommer att vara, hur omfattande spridningen blir eller hur användningen kan komma att se ut finns inga tydliga svar på.

– Meningen med 5g är att vi ska kunna stödja tjänster som dagens nät inte kan. När vi bygger ut 5g utgår vi från användarna och beroende på vilka de tjänsterna är och var de geografiskt kommer att erbjudas, kan vi lyckas nå många kunder redan 2018, säger Mats Svärdh, chef för nät- och it-infrastruktur på Teliasonera.

Omfattningen kommer alltså bero på tjänsterna och deras krav på tekniken. Hur pass stora förändringar som krävs i radionätet påverkar hur 5g kommer att rullas ut geografiskt. Skulle däremot tjänsterna klara sig i 4,5g-nätet kan omfattningen bli större och därmed också spridningen.

Därför pratar företagen om att "uppleva" 5g, det handlar alltså inte om bred lansering av en ny generations mobilkommunikationsteknik. De tjänster de nämner är till exempel inom e-hälsa. Ett annat är självkörande bilar, som kräver att det inte finns några fördröjningar i nätet. Det samma gäller för internet of things. När sensorerna blir fler krävs kraftigare och snabbare nät. Allt detta är exempel på hur tjänsterna sätter kraven för utvecklingen av ny teknik säger Mats Svärdh.

Standarden för 5g kommer först 2020 och det är många bolag som är inne och slåss på marknaden. Flera operatörer har flaggat för sina 5g-premiärer. Sydkorea har sagt sig har ett 5g-nät i någon form redo till vinter-OS 2018. Kaxigast är amerikanska operatören Verizon som satt måldatum 2017. Detta är dock något som väckt en del skeptiska röster.

Läs också: Fulsälj i telefonen toppar klagomålen hos PTS – som vill se hårdare tag

Ericsson senaste prognos förutspår att 2021 kommer det att finnas 150 miljoner 5g-abonnemang. Och konkurrensen om de kunderna är hård. Men att det skulle handla om mestadels telefonabonneng är Mats Svärdh inte övertygad om.

– Vi bedömer att det kommer finnas ett stort behov redan 2018. Och det är viktigt att säga att det som sker nu är en del av digitaliseringen av samhället och det påverkar alla företag och branscher, och där är vi delaktiga. Detta blir ännu ett steg, säger han.

Som exempel, utöver smarta telefoner och appar, nämner han gruvor där riskerna för människor är för stora. I de fallen kan man istället kontrollera maskiner på avstånd. Telias ambition är att få ner fördröjningen till en millisekund.

Men är inte dagens besked viktigt ur marknadsföringssyfte också?

– Jo, jag tror att det är viktigt att tala om att vi är med, att vi har de här ambitionerna och att vi jobbar med tekniken. Men det sätter också tryck på verksamheten att prestera, säger han.

Vad är det vi kommer se 2018?

– Vi har inte varit så specifika, det är därför vi pratar om att uppleva. Det beror på hur långt fram vi kommit i utvecklingen. 2 och 3g lanserades som ny teknik. Nu är det tjänsterna som lanserar, sen 5g, säger Mats Svärdh.