Vårt hem blir allt mer uppkopplat. Ska man tro framtidsvisionerna kommer prylarna hemma, såväl som bilar och kläder vara kopplade mot nätet. Därför borde konsumenter ha rätt att se källkoden som styr dem, för att själva försäkra sig om att de inte innehåller buggar och bakdörrar. Den anser Terrell McSweeny, amerikansk handelskommissionär, skriver IDG News.

Terrell Sweeny
Terrell McSweeny är amerikansk handelskommissionär.

”Vi måste vara mycket uppmärksamma på säkerheten kring konsumentdata och väldigt försiktiga med allt som kan underminera den datasäkerheten. Jag tror att transparens och att ha möjligheten att titta på de här sakerna kommer vara oerhört viktigt, för de som har förmågan att göra det”, säger hon.

Läs också: ”IoT-branschen struntar i säkerheten”

Alla förstår sig inte på tekniken som ligger bakom eller de program som kontrollerar våra elektroniska ägodelar. Men det Terrell McSweeny efterfrågar är verktyg som kan hjälpa alla konsumenter. Den forskningen som sker på området behöver komma ut i butikerna säger hon.

Hjälpen som konsumenten skulle behöva kan till exempel vara att försäkra sig om att alla enheter ligger i linjer med hens integritetsinställningar. Och varnar som någon inte gör det.

Just nu pågår en hätsk debatt kring integritetsskydd i USA. Federala myndigheter ser gärna att de får en bakdörr till alla typer av elektronik och mjukvara för att komma åt krypterad information. Teknikföretagen är, föga förvånande, inte särskilt förtjusta i den iden.

Läs också: Varningen: Dålig koll på juridik sänker internet of things

De bakdörrarna är tänkta att hjälpa myndigheterna att stoppa till exempel terrorism och organiserad brottslighet. Men det finns en oro över att de också leder till att konsumenternas data på så sätt blir mindre säker. En åsikt som Terrell McSweeny delar. Redan på 90-talet började debatten om kryptering och amerikanska myndigheter vill kontrollera systemen. Men det var andra tider säger handelskommissionären. I dag är telefoner och smarta husgeråd en mycket större del av vår vardag.

Den federala handelskommissionen bedriver själva forskning på området, via en avdelning inom myndigheten.