plasma
Den första plasman som producerats i Wendelstein 7-X. Bild: IPP.

Många drömmer om en evig energikälla fri från koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall. Fusionsenergi utlovar en sådan framtid, och nu har forskare vid Max-Planckinstitutet i Tyskland tagit ett viktigt steg i rätt riktning.

Läs också: Video: Här är fusionsreaktorn som kan strömförsörja en hel stad

Igår testkördes reaktorn Wendelstein 7-X som är världens första fungerande stellerator, en skruvformad fusionsreaktor. Än så länge producerar den bara väteplasma och ingen energi, men experimentet visar att tekniken fungerar.

Fusionsreaktorer alstrar energi genom att slå ihop lätta atomkärnor, samma process som sker i solen. Något effektivare sätt att skapa energi känner man inte till, men trots nästan hundra år av forskning finns inga fungerade fusionskraftverk. Reaktorn i Tyskland är byggd i forskningssyfte och är för liten för att producera mer el än den sväljer.

ipp
Fusionsreaktorn under uppbyggnad. Bil: IPP.

Under en första testperiod vågar forskarna bara köra igång maskinen i korta stötar på någon sekund, men framåt mars månad ska de succesivt börja öka tiden. Planen är att reaktorn om fyra år ska kunna vara i drift 30 minuter åt gången och generera upp till 20 megawatt. Plasman når en temperatur på 80 miljoner grader Celsius och hålls svävande i luften med hjälp av ett magnetfält.

Anläggningen har tagit 19 år att bygga och kostat runt 11,2 miljarder kronor. De första testkörningarna med heliumgas, som är tänkt att rensa plasmakärlen, började i december och nu är testanläggningen klar att börja användas på allvar.