Debatten om bakdörrarnas vara eller icke vara pågår för fullt. Främst i USA, men även på flera håll i Europa. Dock har experter, it-företag och opinionsbildare varnat för att obligatoriska bakdörrar inte skulle stoppa terrorister och andra brottslingar. Troligen skulle de bara välja en annan tjänst ur den uppsjö av krypteringsprodukter som finns på marknaden.

Nu visar studien Worldwide survey of encryption products hur många de alternativen faktiskt kan vara, rapporterar IDG News. Och Sverige tillhör ett av de länder i världen som har flest tjänster och produkter för kryptering. Totalt har den amerikanska studien identifierat 546 produkter utanför USA. Av dem har 33 sitt tillhåll i Sverige, där vpn-tjänsterna Mullvad, Hemlis och PrivateVPN är några exempel. Andra länder som placerar sig högt på den listan är Tyskland, Storbritannien och Kanada.

Bakom studien står säkerhetsgurun Bruce Schneier och tillsammans med medförfattarna slår han fast att smarta terrorister enkelt skulle kunna byta till säkrare alternativ. Om det är så att bakdörrarna skulle öppnas för amerikansk polis och underrättelsetjänst.

krypteringskarta

Argumenten från FBI och andra polismyndigheter har varit att de måste se vad misstänka brottslingar skriver till varandra i krypterade meddelanden för att kunna fånga dem. De nya regelverk som diskuteras skulle ge staten tillgång till enskilda användares data och tvinga tillverkarna att utveckla lösningar för detta. Men eftersom marknaden för krypteringsprodukter är internationella skulle den nationella lagstiftningen inte sätta stopp för terroristers privata konversationer skriver de i rapporten.

”Även om en kriminell person måste använda en amerikansk krypteringsprodukt för att kommunicera med världen i stort, så är det lika lätt att också använda en icke-amerikansk produkt utan bakdörrar för att kommunicera med sina landsmän”, går det att läsa i ett av studiens avsnitt.

Ett varningens finger har också höjts för att bakdörrarna skulle innebära intrång i människors privatliv och stark kryptering ses av it-bolagen som en grundpelare i det moderna informationssamhället.

Slutsatsen Bruce Schneier och hans kollegor drar är att bakdörrar skulle ha en stor negativ påverkan för den stora allmänheten som förlitar sig på krypteringstjänster i helt lagliga sammanhang. Utan att det egentligen skulle stoppa vare sig terroristbrott eller annan brottslighet.

Läs också: Nu flyttar databasen in i molnet – men det sker inte helt utan problem

Totalt hittade de 865 hårdvaru- och mjukvaruprodukter som tillhandahåller någon form av krypteringstjänst. Av dem var 546 baserade i USA. Resten hittade de framför allt i Tyskland, Storbritannien, Kanada, Frankrike och Sverige. Tillsammans stod de för en tredjedel av produkterna tillverkade utanför USA. Tjänsterna de hittat har varit allt från meddelandehantering och röst- och epostkryptering till vpn-tjänster.

”USA tillverkade de flesta produkterna som använder kryptering, samt de mest använda. All lagstiftning som möjliggör bakdörrar kommer primärt att påverka de som är omedvetna om myndigheternas övervakning, eller i alla fall de som inte bryr sig tillräckligt för att byta tjänst. De här människorna kommer vara sårbara för missbruk av de bakdörrarna riktat från cyberbrottslingar och andra myndigheter”, skriver de.

Amerikanska kongressen överväger att låta en kommission se över frågorna kring kryptering, samtidigt som de vill stoppa enskilda delstater från att stifta egna krypteringslagar.